GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì? Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:58:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?
A-
Đức, Ý, Nhật
B-
Đức, Áo, Hungary
C-
Anh, Pháp, Nga
D-
Trung Quốc, Nhật, Ý
2-
Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?
A-
Thế chiến Thứ Nhất
B-
Thế Chiến Thứ Hai
C-
Chiến Tranh Tiều Tiên
D-
Chiến Tranh Việt Nam
3-
Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?
A-
Chủ Nghĩa Tư Bản
B-
Chủ Nghĩa Phong Kiến
C-
Chủ Nghĩa Cộng Sản
D-
Chủ Nghĩa Thực Dân
4-
Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?
A-
phong trào dân quyền
B-
phong trào giải phóng dân tộc
C-
phong trào tự do tôn giáo
D-
phong trào tự do ngôn luận
5-
Martin Luther King, Jr. đã làm gì?
A-
tranh đấu cho dân quyền
B-
hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ
C-
Cả 2 đều đúng
6-
Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?
A-
Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.
B-
Khủng bố tấn công sứ quán Hoa kỳ
C-
Khủng bố bắt cóc công dân Hoa Kỳ
7-
Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ. [Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]
A-
Cherokee hoặc Navajo
B-
Huron hoặc Sioux hoặc Inuit
C-
Apache hoặc Pueblo hoặc Teton
D-
Chippewa hoặc Blackfeet
E-
Choctaw hoặc Seminole hoặc Lakota
F-
Iroquois hoặc Creek
G-
Cheyenne hoặc Arawak
H-
Shawnee hoặc Mohegan hoặc Crow
I-
Oneida hoặc Oneida hoặc Hopi
J-
Tất cả đều đúng
8-
Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.
A-
Sông Missouri
B-
Sông Mississippi
C-
Cả 2 đều đúng
9-
Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?
A-
Đại Tây Dương
B-
Thái-Bình-Dương
C-
Ấn Độ Dương
D-
Bắc Băng Dương
10-
Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?
A-
Thái Bình Dương
B-
Bắc Băng Dương
C-
Đại-Tây-Dương
D-
Ấn Độ Dương
[ Hữu Đức sưu tầm và biên soạn - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1804. Đăng: 23-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG