GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch? Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao? Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì? Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập? Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:15:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ
A-
Puerto Rico
B-
Quần Đảo Virgin
C-
Đảo Samoa
D-
Quần Đảo Bắc Mariana
E-
Đảo Guam
F-
Tất cả đều đúng
2-
Cho biết một tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại (Canada)
A-
Maine
B-
New Hampshire
C-
Vermont hoặc New York
D-
Pennsylvania hoặc Ohio
E-
Michigan
F-
Minnesota
G-
North Dakota hoặc Montana
H-
Idaho hoặc Washington
I-
Alaska
J-
Bất kỳ đáp án nào đều đúng
3-
Cho biết một  tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ
A-
California
B-
Arizona
C-
New Mexico
D-
Texas
E-
Tất cả đều đúng
4-
Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?
A-
Washington, D.C.
B-
New York
C-
San Francisco
D-
Virginia
5-
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?
A-
bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy
B-
bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 thuộc địa nguyên thủy
C-
Cả 2 đều đúng
6-
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?
A-
bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao
B-
bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang
C-
bởi vì có 50 tiểu bang
D-
Tất cả đều đúng
7-
Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?
A-
The Star-Spangled Banner
B-
The National Anthem
C-
I have a Dream
D-
Home sweet home
8-
Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*
A-
Hải Cảng Nữu Ước (New York)
B-
Đảo Liberty
C-
Maine
D-
Vermont
9-
Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?* ▪
A-
ngày 4 Tháng Bảy
B-
ngày 6 tháng Chín
C-
ngày 25 tháng Mười Một
D-
ngày 1 tháng Giêng
10-
Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.
A-
Lễ Giáng Sinh, Tết Tây
B-
Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr, Ngày Các Tổng Thống
C-
Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), Lễ Độc Lập (Independence Day)
D-
Lễ Lao Động (Labor Day), Ngày Tưởng Niệm Columbus
E-
Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day), Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
F-
Tất cả đều đúng
[ Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3019. Đăng: 24-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG