GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 12
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, , SA = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích của khối tứ diện ANIB.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:59:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, , SA = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích của khối tứ diện ANIB.
A-
B-
C-
D-
2-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(0; 1; 2) và hai đường thẳng:

Tìm toạ độ các điểm M thuộc d1, N thuộc d2 sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng.
A-
M(0; 1; -1), N(0; 1; 1)
B-
M(4; 2; -3), N(2; -3; 3)
C-
M(2; 2; -2), N(0; 1; 1)
D-
M(0; 1; -1), N(2; -3; 3)
3-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và đường thẳng:

Tìm toạ độ điểm A' đối xứng với điểm A qua đường thẳng d1.
A-
A'(1; -4; 1)
B-
A'(-1; 4; -1)
C-
A'(1; 4; -1)
D-
A'(-1; -4; 1)
4-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và hai đường thẳng:

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A, vuông góc với d1 và cắt d2.
A-
B-
C-
D-
5-
Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC. Tính thể tích của khối chóp A.BCNM.
A-
B-
C-
D-
6-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng:

Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P): 7x + y - 4z = 0 và cắt hai đường thẳng d1, d2.
A-
B-
C-
D-
7-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Tính thể tích của khối tứ diện CMNP.
A-
B-
C-
D-
8-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 2z -3 = 0 , (P): 2x - y + 2z -14 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3.
A-
y - 2z = 0
B-
y - 2z + 1 = 0
C-
x - 2z = 0
D-
x - 2y = 0
9-
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 2z -3 = 0 , (P): 2x - y + 2z -14 = 0. Tìm toạ độ điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) lớn nhất.
A-
M(-1; -1; -3)
B-
M(1; -1; -3)
C-
M(-1; 1; -3)
D-
M(1; 1; 3)
10-
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Tính (theo a) khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC.
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 785. Đăng: 24-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG