GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 17
Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu A. Trắng (white) B. Trong suốt (transparent) C. Tuỳ chọn trong hộp thoại màu khi tạo mới File D. Màu của hộp cộng cụ Background Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng: A. JPG B. GIF C. PSD D. Tất cả các định dạng file ảnh Trong Image Ready "Tween" có chức năng là gì? A. Tạo số Frame B. Tạo độ trễ giữa các Frame....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:33:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu
A-
Trắng (white)
B-
Trong suốt (transparent)
C-
Tuỳ chọn trong hộp thoại màu khi tạo mới File
D-
Màu của hộp cộng cụ Background
2-
Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng:
A-
JPG
B-
GIF
C-
PSD
D-
Tất cả các định dạng file ảnh
3-
Trong Image Ready "Tween" có chức năng là gì?
A-
Tạo số Frame
B-
Tạo độ trễ giữa các Frame
C-
Tổ chức quản lý các Frame
D-
Tốc độ di chuyển giữa các Frame
4-
Lệnh Deselect có phím tắt là CTRL + D; lệnh Reselect có phím tắt là:
A-
CTRL + R
B-
CTRL + Shift + R
C-
CTRL + Shift + D
D-
Không có đáp án đúng
5-
Lệnh Resize Image nằm ở menu:
A-
File
B-
Image
C-
Layer
D-
Help
6-
Một hình ảnh có độ phân giải 72 ppi có:
A-
72 điểm ảnh trên một inch độ dài
B-
72 điểm ảnh trên một inch vuông
C-
72 điểm ảnh trên một pixel vuông
D-
Không có đáp án đúng
7-
Chức năng của công cụ Blur là:
A-
Làm sắc nét biên màu của ảnh
B-
Làm mịn ảnh
C-
Làm mờ ảnh
D-
Làm tăng độ sáng của ảnh
8-
Phím tắt để tạo một lớp mới là:
A-
CTRL+L
B-
CTRL+Shift+N
C-
CTRL+N
D-
CTRL+Shift+L
9-
Tăng tuỳ chọn Tolerance của công cụ Magic wand làm cho:
A-
Vùng chọn được tạo bởi lệnh càng nhiều
B-
Không có tác dụng gì
C-
Vùng chọn được tạo bởi lệnh càng ít
D-
Không có đáp án đúng
10-
Tạo vùng chọn bằng công cụ Elipse marque giữ phím gì để được hình tròn:
A-
Ctrl
B-
Alt
C-
Shift
D-
Tab
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1095. Đăng: 05-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG