GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 35
Lệnh Convert Point Tool dùng để A) Chọn toàn bộ đường Path để di chuyển B) Dùng để chọn điểm neo, node và di chuyển điểm neo, node C) Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn mịn D) Tất cả các đáp án đều đúng Phát biểu nào dưới đây là sai: A) Patch cho phép chấm sửa vùng ảnh được chọn bằng những Pixel lấy từ hình ảnh hoặc họa tiết nào đó B) Blur để làm mờ các rìa hoặc vùng sắc nét trong hình ảnh để làm giảm bớt chi tiết C) Sharpen tập trung vào rìa mờ nhằm tăng độ sắc nét. D) Burn có thể làm cho hình ảnh rực rỡ (tăng cường độ màu) Lệnh Brightness\ Contract có tác dụng A) Hiệu chỉnh độ sáng tối và cường độ tương phản trong hình ảnh B) Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:01:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lệnh Convert Point Tool dùng để
A-
Chọn toàn bộ đường Path để di chuyển
B-
Dùng để chọn điểm neo, node và di chuyển điểm neo, node
C-
Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn mịn
D-
Tất cả các đáp án đều đúng
2-
Phát biểu nào dưới đây là sai:
A-
Patch cho phép chấm sửa vùng ảnh được chọn bằng những Pixel lấy từ hình ảnh hoặc họa tiết nào đó
B-
Blur để làm mờ các rìa hoặc vùng sắc nét trong hình ảnh để làm giảm bớt chi tiết
C-
Sharpen tập trung vào rìa mờ nhằm tăng độ sắc nét.
D-
Burn có thể làm cho hình ảnh rực rỡ (tăng cường độ màu)
3-
Lệnh Brightness\ Contract có tác dụng
A-
Hiệu chỉnh độ sáng tối và cường độ tương phản trong hình ảnh
B-
Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình
C-
Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho hình ảnh
D-
Tất cả đáp án đều sai
4-
Lệnh Edit/ Fill cho phép đổ màu sắc của vùng hình ảnh là màu của
A-
Foreground Color
B-
Background Color
C-
Pattern
D-
Tất cả các đáp án
5-
Có thể tạo viền cho vùng chọn ở vị trí
A-
Trong của vùng chọn
B-
Ngoài của vùng chọn
C-
Giữa của vùng chọn
D-
Tất cả các đáp án đều đúng
6-
Phát biểu nào sau đây là sai
A-
Lệnh Select All (Ctrl+A): tạo vùng chọn bao kín toàn bộ hình ảnh
B-
Lệnh Deselect (Ctrl+D): Hủy vùng chọn
C-
Lệnh Inverse(Ctrl+Shift+I): Nghịch đảo vùng chọn
D-
Lệnh Ctrl+Shift+D: Làm mờ biên vùng chọn
7-
Ở lệnh Levels, phát biểu nào sau đây là đúng
A-
Nút tam giác màu đen đại diện cho tông màu tối
B-
Nút tam giác màu trắng đại diện cho tông màu sáng
C-
Nếu di chuyển nút tam giác về phía bên phải thì sẽ làm hình ảnh tối hơn
D-
Tất cả các phát biểu đều đúng
8-
Là nhóm công cụ để:
A-
Chọn, cắt
B-
Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh
C-
Vector, văn bản
D-
Tô màu nền, chuyển
9-
Là nhóm công cụ:
A-
Chọn, cắt
B-
Vector, văn bản
C-
Tô màu nền, chuyển
D-
Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh
10-
Là nhóm công cụ để:
A-
Chọn, cắt
B-
Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh
C-
Vector, văn bản
D-
Phóng to, thu nhỏ, di chuyển
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1266. Đăng: 12-10-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG