GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 21
Trong chu kì tế bào , NST tự nhân đôi ở: A. Kì trung gian B. Kì đầu C. Kì giữa D. Kì sau Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là: A. Sự phân chia đồng đều chất tế bào cho hai tế bào con B. Sự phân chia đồng đều nhân cho hai tế bào con C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về hai tế bào con D. Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang hai tế bào con NST giới tính có ở những loại tế bào nào? A. Tế bào sinh dưỡng B. Tế bào sinh dục C. Tế bào phôi D. Cả a,b,c....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:48:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong chu kì tế bào , NST tự nhân đôi ở:
A-
Kì trung gian
B-
Kì đầu
C-
Kì giữa
D-
Kì sau
2-
Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là:
A-
Sự phân chia đồng đều chất tế bào cho hai tế bào con
B-
Sự phân chia đồng đều nhân cho hai tế bào con
C-
Sự phân li đồng đều của cặp NST về hai tế bào con
D-
Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang hai tế bào con
3-
NST giới tính có ở những loại tế bào nào?
A-
Tế bào sinh dưỡng
B-
Tế bào sinh dục
C-
Tế bào phôi
D-
Cả a,b,c
4-
Ở người, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào trứng là:
A-
44A + XX
B-
44A + XY
C-
22A +X
D-
22A +Y
5-
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là:
A-
Các thế hệ tiếp theo tập trung nhiều gen trội.
B-
Các thế hệ tiếp theo tập trung nhiều gen dị hợp.
C-
Các thế hệ tiếp theo có tỷ lệ các cặp gen dị hợp giảm dần còn các cặp gen đồng hợp lặn tăng dần.
D-
Tất cả đều đúng
6-
Tự thụ phấn khác với giao phối gần ở điểm căn bản
A-
Tự thụ phấn tiến hành ở cây giao phấn; giao phối gần tiến hành ở động vật.
B-
Cho cây tự thụ phấn dễ tiến hành hơn cho giao phối gần.
C-
Tự thụ phấn đạt hiệu quả nhanh hơn giao phối gần.
D-
Tự thụ phấn là cho phấn hoa của một cây thụ phấn ngay cho hoa của cây đó; giao phối gần là các con cùng bố mẹ sinh ra giao phối với nhau.
7-
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ưu thế lai là:
A-
F1 tập trung nhiều gen trội.
B-
F1 tập trung nhiều gen lặn.
C-
F1 tập trung nhiều gen dị hợp.
D-
Tất cả đều sai
8-
Ở cây trồng, biện pháp nào được dùng để duy trì ưu thế lai?
A-
Cho F1 lai với nhau.
B-
Dùng phương pháp sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.
C-
F1 được lai trở lại với bố hoặc mẹ.
D-
Dùng phương pháp giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô.
9-
Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật
A-
3 môi trường chủ yếu: đất - nước - không khí.
B-
2 môi trường chủ yếu: đất - nước.
C-
4 môi trường chủ yếu: đất - nước - không khí - sinh vật.
D-
5 môi trường chủ yếu: đất - nước - không khí - sinh vật - nhân tạo.
10-
Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào do sự ảnh hưởng của ánh sáng:
A-
Ếch có hiện tượng ngủ đông.
B-
Cây mọc gần cửa sổ vươn ngọn ra ngoài.
C-
Da ếch bị khô khi để trên cạn.
D-
Tất cả đều sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1337. Đăng: 23-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG