GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 33
Một gam chất phóng xạ trong 1 giây phát ra 4,2.1013 hạt β-. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933 u; 1u = 1,66.10-27 kg. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là A. 1,78.108 s. B.1,68.108 s. C.1,86.108 s. D.1,87.108 s. Cho phản ứng hạt nhân . A và Z có giá trị A. A = 142; Z = 56. B. A = 140; Z = 58. C. A = 133; Z = 58. D. A = 138; Z = 58. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol. C. không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:43:45(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một gam chất phóng xạ trong 1 giây phát ra 4,2.1013 hạt β-. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933 u; 1u = 1,66.10-27 kg. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:
A-
1,78.108 s.
B-
1,68.108 s.
C-
1,86.108 s.
D-
1,87.108 s.
2-
Cho phản ứng hạt nhân . A và Z có giá trị:
A-
A = 142; Z = 56.
B-
A = 140; Z = 58.
C-
A = 133; Z = 58.
D-
A = 138; Z = 58.
3-
Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ
A-
giảm đều theo thời gian.
B-
giảm theo đường hypebol.
C-
không giảm.
D-
giảm theo quy luật hàm số mũ.
4-
Lượng chất phóng xạ của 14C trong một tượng gỗ cổ bằng 0,65 lần lượng chất phóng xạ của 14C trong một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Chu kì bán rã của 14C là 5700 năm. Tuổi của tượng gỗ là:
A-
3521 năm.
B-
4352 năm.
C-
3543 năm.
D-
3452 năm.
5-
Một mẫu phóng xạ ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (kể từ lúc t = 0) cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của là:
A-
2,6 giờ
B-
3,3 giờ
C-
4,8 giờ
D-
5,2 giờ
6-
Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho
A-
Một prôtôn
B-
Một nơtrôn
C-
Một nuclôn
D-
Một hạt trong 1 mol nguyên tử.
7-
Đồng vị phóng xạ β. Một mẫu phóng xạ ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.
A-
2,5 h.
B-
2,6 h.
C-
2,7 h.
D-
2,8 h.
8-
Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch
A-
B-
C-
D-
9-
Tìm phát biểu sai về độ hụt khối
A-
Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng mo của các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân gọi là độ hụt khối.
B-
Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.
C-
Độ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không.
D-
Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.
10-
Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 4,3 phút. Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, lượng chất phóng xạ của đồng vị này giảm xuống bao nhiêu %?
A-
85 %
B-
87,5 %
C-
82, 5 %
D-
80 %
11-
Hạt nhân càng bền vững thì:
A-
Năng lượng liên kết riêng càng lớn.
B-
Khi khối lượng càng lớn.
C-
Năng lượng liên kết càng lớn.
D-
Độ hụt khối càng lớn.
12-
Phản ứng hạt nhân nhân tạo không có các đặc điểm nào sau đây?
A-
toả năng lượng.
B-
tạo ra chất phóng xạ.
C-
thu năng lượng.
D-
năng lượng nghĩ được bảo toàn.
13-
Thực chất của phóng xạ bêta trừ là
A-
Một prôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.
B-
Môt nơtron biến thành một prôtôn và các hạt khác.
C-
Một phôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.
D-
Một phôtôn biến thành 1 electron và các hạt khác.
14-
Chọn câu sai trong các câu sau
A-
Phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ α và β.
B-
Phôtôn γ do hạt nhân phóng ra có năng lượng lớn.
C-
Tia β- là các êlectrôn nên nó được phóng ra từ lớp vỏ nguyên tử.
D-
Không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ γ.
15-
Các hạt nhân nặng (urani, plutôni..) và các hạt nhân nhẹ (hiđrô, hêli,...) có cùng tính chất nào sau đây
A-
Có năng lượng liên kết lớn.
B-
Dễ tham gia phản ứng hạt nhân.
C-
Tham gia phản ứng nhiệt hạch.
D-
Gây phản ứng dây chuyền.
16-
Xác định chu kì bán rã của đồng vị iôt biết rằng số nguyên tử của đồng vị này trong một ngày đêm thì giảm đi 8,3%.
A-
4 ngày.
B-
3 ngày.
C-
8 ngày.
D-
10 ngày.
17-
Chọn phương án sai:
A-
Mặc dù hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt mang điện cùng dấu hoặc không mang điện nhưng hạt nhân lại khá bền vững.
B-
Lực hạt nhân liên kết các nuclôn có cường độ rất lớn so với cường độ lực tương tác giữa các prôtôn mang điện tích dương.
C-
Lực hạt nhân là loại lực cùng bản chất với lực điện từ.
D-
Lực hạt nhân chỉ mạnh khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân.
18-
Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi khối lượng ban đầu đã có. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là:
A-
20 ngày đêm.
B-
5 ngày đêm.
C-
24 ngày đêm.
D-
15 ngày đêm.
19-
Chọn câu sai?
A-
Các hạt nhân có số khối trung bình là bền vững nhất.
B-
Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hoàn như H, He kém bền vững hơn các nguyên tố ở giữa bảng tuần hoàn.
C-
Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
D-
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
20-
Từ hạt nhân phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân tạo thành là:
A-
B-
C-
D-
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 946. Đăng: 31-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG