GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Vật lý hạt nhân - Đề 04
Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là? Chu kì bán rã của chất phóng xạ Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:23:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nếu do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân nguyên tử thì hạt nhân đã phóng ra tia
A-
α
B-
β-
C-
β+.
D-
γ
2-
Tính số nguyên tử trong 1g khí cacbonic. Cho NA = 6,02.1023; O = 15,999; C = 12,011.
A-
0,274.1023.
B-
2,74.1023.
C-
4,1.1023.
D-
0,41.1023.
3-
Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách
A-
Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.
B-
Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.
C-
Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.
D-
Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.
4-
Chu kỳ bán rã của bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn có khối lượng 1g sẽ còn lại
A-
gần 0,75g.
B-
hơn 0,75g một lượng nhỏ.
C-
gần 0,25g.
D-
hơn 0,25g một lượng nhỏ.
5-
Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác?
A-
6,25%.
B-
12,5%.
C-
87,5%.
D-
93,75%.
6-
Trong nguồn phóng xạ với chu kì bán rã 14 ngày có 3.1023 nguyên tử. Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử trong nguồn đó là
A-
3.1023 nguyên tử.
B-
6.1023 nguyên tử.
C-
12.1023 nguyên tử.
D-
48.1023 nguyên tử.
7-
Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A-
12 giờ.
B-
8 giờ.
C-
6 giờ.
D-
4 giờ.
8-
Côban phóng xạ có chu kì bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giãm đi e lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian
A-
8,55 năm.
B-
8,23 năm.
C-
9 năm.
D-
8 năm.
9-
Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do
A-
sự bắn phá của các thiên thạch và tia vũ trụ lên Mặt Trời.
B-
sự đốt cháy các hiđrôcacbon bên trong Mặt Trời.
C-
sự phân rã của các hạt nhân urani bên trong Mặt Trời.
D-
sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.
10-
Số prôtôn trong 16 gam là (NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol)
A-
6,023.1023.
B-
48,184.1023.
C-
8,42.1023.
D-
0.75.1023.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1046. Đăng: 06-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG