GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Thống Kê - Bài 02
Xét các câu sau:
I. Mốt (số yếu vị) là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
II. Mỗi số liệu có một mốt duy nhất.
III. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần suất.
IV. Mốt rất có lợi trong sự hướng dẫn thực dụng.
Câu nào đúng?
a. I và II.
b. I và III.
c. I, III và IV.
d. I, II và III.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:08:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xét các câu sau:
I. Mốt (số yếu vị) là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
II. Mỗi số liệu có một mốt duy nhất.
III. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần suất.
IV. Mốt rất có lợi trong sự hướng dẫn thực dụng.
Câu nào đúng?
A-
I và II.
B-
I và III.
C-
I, III và IV.
D-
I, II và III.
2-
Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc ô tô chạy qua trạm trong bảng phân bố sau:

Có bao nhiêu xe ô tô chạy với tốc độ trong [80; 90) (km/h)?
A-
5
B-
4
C-
3
D-
7
3-
Doanh thu của 50 cửa hàng của một công ty trong một tháng như sau (đơn vị: triệu đồng):

Đơn vị điều tra là:
A-
Một cửa hàng
B-
Công ty
C-
50 cửa hàng
D-
Cả ba câu trên đều sai
4-
Dân số của Hoa Kỳ từ nắm 1840 đến năm 1960 được nhân bố như sau (đơn vị: triệu người):

Biểu đồ hình cột về gia tăng dân số Hoa Kỳ từ 1840 đến 1960 có bao nhiêu cột?
A-
12
B-
11
C-
13
D-
10
5-
Lương tháng của 20 công nhân trong một công ty cho bởi mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

Nếu lập bảng phần bố tần suất ghép lớp với độ dài mỗi lớp là 200000 đồng thì tần số của lớp [1,4; 1,6) triệu là bao nhiêu biết rằng lớp thứ nhất là [1,2; 1,4) triệu?
A-
4
B-
6
C-
3
D-
5
6-
Một cửa hàng bán 6 loại xe gắn máy với giá tiền là 10, 15, 30, 35, 40 và 50 (đơn vị: triệu đồng). Số xe bán ra trong một tháng phân bố như sau:

Tính giá trung bình của một chiếc xe.
A-
30 000 000 đồng
B-
29 977 000 đồng
C-
29 976 525 đồng
D-
29 976 526 đồng
7-
Chọn ngẫu nhiên 100 thí sinh trong kỳ thi tuyển vào Đại học về kết quả môn Toán, người ta có bảng phân bố tần số sau (thang điểm 10):

Mốt của số liệu là:
A-
10
B-
7
C-
9
D-
8
8-
Điểm thi môn Toán của một lớp 10 của một trường THPT phân bố như sau, biết rằng có 4 học sinh đạt điểm 8.

Số học sinh đạt điểm 6 là:
A-
5
B-
4
C-
3
D-
2
9-
Cho mẫu số liệu {x1, x2, ..., xN} có kích thước N. Số trung vị của mẫu số liệu cho bởi công thức nào sau đây?
A-
, N lẻ
B-
, N chẵn
C-
, chẵn
D-
, N lẻ
10-
Sự phân bố số con của các nhân viên của một công ty cho bởi bảng sau:

Câu hỏi nào sau đây đúng?
A-
Có 5,94% nhân viên có trên 5 con.
B-
Có 29,7% nhân viên có dưới 3 con.
C-
Có 84,2% nhân viên có 4 con.
D-
a & b
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1362. Đăng: 21-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG