GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Huy và Hoàng cùng đi dạo xung quanh một cái hồ hình tròn. Xung quanh hồ có trồng các cây cách đều nhau và được đánh số liên tiếp từ số 1. Huy bắt đầu đi từ cây số 7, còn Hoàng bắt đầu đi từ cây số 20. Hai bạn đi cùng chiều và nhanh ngang nhau. Khi Huy đến cây thứ 94 thì Hoàng đến cây thứ 7. Hỏi xung quanh hồ trồng bao nhiêu cây?
a. 90
b. 100
c. 150
d. 110
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:52:52(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Huy và Hoàng cùng đi dạo xung quanh một cái hồ hình tròn. Xung quanh hồ có trồng các cây cách đều nhau và được đánh số liên tiếp từ số 1. Huy bắt đầu đi từ cây số 7, còn Hoàng bắt đầu đi từ cây số 20. Hai bạn đi cùng chiều và nhanh ngang nhau. Khi Huy đến cây thứ 94 thì Hoàng đến cây thứ 7. Hỏi xung quanh hồ trồng bao nhiêu cây?
A-
90
B-
100
C-
150
D-
110
2-
Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác?
A-
4
B-
7
C-
6
D-
5
3-
Mẹ có 30kg gạo chia đều vào 3 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A-
10kg
B-
3kg
C-
15kg
D-
17kg
4-
Quãng đường từ nhà chú Hoàng đến Nha Trang dài 54km, chú Hoàng đã đi được 39km. Chủ Hoàng còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được Nha Trang?
A-
10km
B-
15km
C-
17km
D-
21km
5-
Tìm một số có 3 chữ số khác nhau biết rằng số đó là số chẵn lớn nhất có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng trăm.
A-
789
B-
879
C-
798
D-
678
6-
Cho hình bên dưới. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là 16cm, cạnh AB dài 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật MBCN.
A-
10cm
B-
12cm
C-
14cm
D-
16cm
7-
Chỉ với 12 que diêm, bạn có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình chữ nhật?
A-
5
B-
6
C-
7
D-
8
8-
Một trường tiểu học có 425 học sinh. Sau đó có 12 học sinh chuyển đi và 15 học sinh chuyển đến. Biết số học sinh nữ chuyển đi là 4 học sinh và sau khi chuyển thì trường đó cò 235 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ chuyển đến?
A-
5
B-
4
C-
3
D-
2
9-
Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 5 rồi nhân với 4 sau đó cộng với 6 được kết quả là 26.
A-
10
B-
15
C-
12
D-
20
10-
Năm nay Huy 7 tuổi và học lớp 2 còn em Hoàng mới 2 tuổi. Khi em Hoàng bằng tuổi Huy hiện nay thì Huy học lớp mấy?
A-
5
B-
6
C-
7
D-
8
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2957. Đăng: 03-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG