GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Căn số - Bài 12
Tìm giá trị x biết
a. x = -55
b. x = -56
c. x = -57
d. x = -58
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:48:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm giá trị x biết
A-
x = -55
B-
x = -56
C-
x = -57
D-
x = -58
2-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
A-
S = {x / x ≥ 1}
B-
S = {x / x ≥ 10}
C-
S = {x / x ≥ -3}
D-
S = ∅
3-
Rút gọn biểu thức
A-
B-
C-
D-
4-
Giá trị nhỏ nhất của là:
A-
B-
C-
1
D-
-1
5-
Nghiệm của phương trình là:
A-
20
B-
25
C-
Vô nghiệm
D-
Một giá trị khác
6-
Nghiệm của phương trình là:
A-
Vô nghiệm
B-
4
C-
3
D-
2
7-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
A-
S = {x / x ≥ 7}
B-
S = {x / x ≥ 10}
C-
S = {x / x ≥ -3}
D-
S = ∅
8-
Nghiệm của phương trình là:
A-
x = 2
B-
x = -2
C-
Vô nghiệm
D-
Vô số nghiệm
9-
Rút gọn
A-
B-
C-
D-
10-
Tính
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 645. Đăng: 05-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG