GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 07
Phát biểu nào sau đây đúng?
a. Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa điện gọi là nguyên tử.
b. Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là proton, nơtron và electron.
c. Các hạt proton, nơtron và electron có cùng khối lượng.
d. Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:28:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phát biểu nào sau đây đúng?
A-
Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa điện gọi là nguyên tử.
B-
Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là proton, nơtron và electron.
C-
Các hạt proton, nơtron và electron có cùng khối lượng.
D-
Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân.
2-
Hạt nhân của nguyên tử (Y) có 17 electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (Y) là:
A-
2
B-
4
C-
6
D-
7
3-
Phễu chiết dùng để:
A-
Tách chất rắn ra khỏi dung dịch.
B-
Tách hỗn hợp 2 chất khí.
C-
Tách 2 chất lỏng không tan vào nhau.
D-
Tách hỗn hợp 2 chất rắn.
4-
Ancol etylic (cồn) sôi ở 78,30C. Muốn tách ancol ra khỏi hỗn hợp với nước có thể dùng cách nào trong số các cách sau đây?
A-
Lọc
B-
Bay hơi
C-
Chưng chất ở nhiệt độ 800C
D-
Không tách được
5-
Thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 2320C. Thiếc hàn có nhiệt độ nóng chảy khoảng 1800C. Điều nào sau đây là đúng khi nói về thiếc hàn?
A-
Thiếc hàn là kim loại tinh khiết.
B-
Thiếc hàn là kim loại hoạt động mạnh.
C-
Thiếc hàn là kim loại không tinh khiết.
D-
Thiếc hàn cứng.
6-
Cho Al hóa trị III và nhóm OH hóa trị I. Hãy chọn công thức đúng.
A-
Al(OH)3
B-
Al(OH)2
C-
Al3OH
D-
AlOH
7-
Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, YH3. Công thức hóa học đúng của hợp chất chứa hai nguyên tố X và Y là:
A-
XY3
B-
X3Y2
C-
X2Y3
D-
XY
8-
Dãy vật thể nào sau đây được gọi là vật thể tự nhiên?
A-
Xe đạp, quyển sách, con người, điện thoại.
B-
Quả cahnh, cây cầu, con ngựa, không khí.
C-
Cây dừa, mặt trăng.
D-
Con người, trái chanh.
9-
Công thức của nhôm oxit và kali oxit lần lượt là:
A-
AL2O3 và KO
B-
AL2O3 và K2O
C-
AL2O và KO
D-
AlO3 và K2O
10-
Cho công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng.
A-
Hợp chất trên do 3 nguyen tử Ca, C, O tạo nên.
B-
Hợp chất trên có phân tử khối là 68 đvC.
C-
Hợp chất trên do 1 nguyên tố Ca, 1 nguyên tố C và 3 nguyên tố O cấu tạo nên.
D-
Hợp chất trên do 3 nguyên tố Ca, C, O cấu tạo nên.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1004. Đăng: 07-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG