GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 212
Trong thế kỉ 20, chỉ số IQ trung bình của con người tăng lên một cách rất chậm: đó được gọi là hiệu ứng Flynn. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn những sự thay đổi đó thể hiện chính xác sự thông minh dần thêm của con người. Trung bình chỉ số IQ trong một đời người hầu như không tăng hay giảm. Tuy nhiên vẫn có một ít người trải qua những sự thay đổi rất lớn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 8
B-
Số 7
C-
Số 5
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 19
B-
Số 15
C-
Số 11
D-
Số 8
E-
Số 2
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 3
B-
Số 9
C-
Số 11
D-
Số 15
E-
Số 21
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 9
B-
Số 11
C-
Số 13
D-
Số 15
E-
Số 16
F-
Số 17
G-
Số 19
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Chữ P
B-
Chữ O
C-
Chữ C
D-
Chữ E
E-
Chữ H
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 6
B-
Số 2
C-
Số 9
8-
Trong các hình sau, hai hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 4 và hình 7.
B-
Hình 1 và hình 7.
C-
Hình 4 và hình 5.
D-
Hình 2 và hình 5.
E-
Hình 1 và hình 3.
F-
Hình 5 và hình 6.
G-
Hình 3 và hình 5.
H-
Hình 4 và hình 6.
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 0
B-
Số 1
C-
Số 2
D-
Số 3
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
E-
Chữ E
F-
Chữ F
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1148. Đăng: 20-01-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG