GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 47
Một tụ điện có điện dung 6 μC được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là A. 1,8 A. B. 180 mA. C. 600 mA. D. 1/2 A.... Công của nguồn điện là công của A. lực lạ trong nguồn. B. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài. C. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra. D. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác. Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một tụ điện có điện dung 6 μC được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là
A-
1,8 A.
B-
180 mA.
C-
600 mA.
D-
1/2 A.
2-
Công của nguồn điện là công của
A-
lực lạ trong nguồn.
B-
lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.
C-
lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra.
D-
lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.
3-
Cho đoạn mạch điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là:
A-
2,4 kJ.
B-
40 J.
C-
24 kJ.
D-
120 J.
4-
Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là
A-
1018 electron.
B-
10-18 electron.
C-
1020 electron.
D-
10-20 electron.
5-
Một nguồn điện có suất điện động 200 mV. Để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là:
A-
20 J.
B-
0,05 J.
C-
2000 J.
D-
2 J.
6-
Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là:
A-
10mJ.
B-
15 mJ.
C-
20 mJ.
D-
30 mJ.
7-
Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là:
A-
12 A.
B-
1/12 A.
C-
0,2 A.
D-
48A.
8-
Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là:
A-
4 C.
B-
8 C.
C-
4,5 C.
D-
6 C.
9-
Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là
A-
6.1017 electron
B-
6.1018 electron
C-
6.1019 electron
D-
6.1020 electron
10-
Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là:
A-
5 C.
B-
10 C.
C-
50 C.
D-
25 C.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1043. Đăng: 23-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG