GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 20 - Phần 01
Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos(10πt) (cm/s) . Tính vận tốc trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và vận tốc trung bình sau một chu kỳ dao động? Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó IO = 0,1 nW/m2. Cường độ âm đó tại A là? Trong ba tia phóng xạ α ,β ,γ thì tia phóng xạ nào lệch nhiều nhất trong điện trường?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:50:06(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos(10πt) (cm/s) . Tính vận tốc trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và vận tốc trung bình sau một chu kỳ dao động?
A-
2m/s và 0
B-
1,2m/s và 1,2m/s
C-
2m/s và 1,2m/s
D-
1,2m/s và 0
2-
Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó IO = 0,1 nW/m2. Cường độ âm đó tại A là?
A-
IA = 0,1 nW/m2
B-
IA = 0,1 mW/m2
C-
IA = 0,1 W/m2
D-
IA = 0,1GW/m2
3-
Trong ba tia phóng xạ α ,β ,γ thì tia phóng xạ nào lệch nhiều nhất trong điện trường?
A-
α
B-
β
C-
γ
D-
Cả ba tia lệch như nhau.
4-
Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 10-4 s, điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0 = 0,02A. Điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây lần lượt là:
A-
C = 7,9.10-3 F và L = 3,2.10-8 H.
B-
C = 3,2 F và L = 0,79 mH.
C-
C = 3,2.10-8 F và L = 7,9.10-3 H.
D-
C = 0,2 F và L = 0,1 mH.
5-
Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay ∆ cố định là 6 kg.m2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay ∆. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s?
A-
15 s.
B-
12 s.
C-
30 s.
D-
20 s.
6-
Một đường tải điện ba pha có 4 dây a, b, c, d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì:
A-
Đèn sáng bình thường
B-
Đèn sáng yếu hơn bình thường
C-
Bóng đèn sáng quá mức bình thường(có thể bị cháy)
D-
Đèn sáng lên từ từ
7-
Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm t chất điểm có vận tốc dài v, vận tốc góc ω, gia tốc hướng tâm an và động lượng P. Biểu thức nào sau đây không phải là momen động lượng của chất điểm?
A-
mrv.
B-
mr2ω.
C-
Pr.
D-
8-
Một hạt tương đối tính có động năng lớn gấp 2 lần động năng tính theo cơ học Niutơn. Vậy tỉ số vận tốc hạt với vận tốc ánh sáng trong chân không bằng:
A-
B-
C-
D-
9-
Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định?
A-
Momen quán tính của một vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật.
B-
Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay.
C-
Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay.
D-
Momen quán tính của một vật rắn luôn luôn dương.
10-
Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài l, khối lượng không đáng kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng 3m. Momen quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là:
A-
2ml2 .
B-
4ml2 .
C-
3ml2 .
D-
ml2 .
11-
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là:
A-
2 cm
B-
3 cm
C-
5 cm
D-
21 cm
12-
Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành:
A-
Nhiệt năng.
B-
Hóa năng.
C-
Điện năng.
D-
Quang năng.
13-
Hai đĩa tròn có cùng khối lượng, có bán kính r1 = rr2 = r, có cùng trục quay qua tâm, vuông góc với hai đĩa. Đĩa dưới đứng yên, đĩa trên đang quay đều với tốc độ góc ω , động năng Wđ = 25J thì rơi xuống và dính vào đĩa dưới. Động năng của hệ hai đĩa lúc sau là:
A-
12,5 J
B-
50 J
C-
6 J
D-
25 J
14-
Một con lắc lò xo như hình vẽ:

Lò xo nhẹ có độ cứng k, hai vật nặng M và m được nối với nhau bằng sợi dây khối lượng không đáng kể; gọi g là gia tốc trọng trường. Khi cắt nhanh sợi dây giữa m và M thì biên độ dao động của con lắc gồm là xo và vật M sẽ là:
A-
B-
C-
D-
15-
Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là: x = 8cos(2πt - π) cm. Sau thời gian t = 0,5s, kể từ khi bắt đầu chuyển động, quãng đường S vật đã đi là:
A-
8 cm
B-
12 cm
C-
16 cm
D-
20 cm
16-
Trong đoạn mạch như hình vẽ:

Điện trở R = 100 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,318 H và điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C = 15,9 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là
u = U.cos100πt. Độ lệch pha giữa điện áp M và N đối với điện áp giữa A và B là:
A-
30o
B-
45o
C-
60o
D-
36,8o
17-
Cho mạch xoay chiều như hình vẽ:

Cuộn dây chỉ có cảm kháng bằng 200 Ω, tụ có dung kháng bằng 100Ω; điện áp hiệu dụng hai đầu A và N; A và B lần lượt là UAN = 200 V; UAB = 400 V. Điện trở R có giá trị là:
A-
100
B-
100 Ω
C-
200 Ω
D-
387,2 Ω
18-
Cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch là I = 4sin(315t + ) A. Phát biểu nào sau đây đúng?
A-
Cường độ hiệu dụng bằng 2 A.
B-
Dòng điện nhanh pha so với điện áp góc .
C-
Cứ sau 0,1s dòng điện lại đổi chiều.
D-
Mạch này có tính dung kháng.
19-
Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λo. Lần lượt chiếu vào tế bào quang điện bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khác nhau 2,5 lần. Giới hạn quang điện λo của kim loại này là:
A-
B-
C-
D-
20-
Cho phản ứng hạt nhân: , khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015 u, mAl = 26,97435 u, mP = 29,97055 u, mn = 1,008670 u, 1u = 931 MeV/c2. Phản ứng này có năng lượng:
A-
Tỏa ra 75,3179 MeV
B-
Thu vào 75,3179 MeV
C-
Tỏa ra 1,2050864. 10-11J
D-
Thu vào 2,67 MeV
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 865. Đăng: 08-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG