GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 03
Xương to ra là nhờ A. Sự phân chia của tế bào khoang xương. B. Sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng. C. Sự phân chia của tế bào màng xương. D. Sự phân chia của tế bào mô xương cứng...... Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan A. Thận, cầu thận, bóng đái B. Thận, ống thận, bóng đái C. Thận, bóng đái, ống đái D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái Cầu cục kẹo chứ cu cut keo chất là: A.Một búi tế bào biểu bì dày đặc. B.Nang cầu thận và bể thận. C.Một búi mao mạch dày đặc. D.Một đám tế bào cơ liên kết với nhau.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xương to ra là nhờ:
A-
Sự phân chia của tế bào khoang xương.
B-
Sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng.
C-
Sự phân chia của tế bào màng xương.
D-
Sự phân chia của tế bào mô xương cứng.
2-
Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
A-
Thận, cầu thận, bóng đái
B-
Thận, ống thận, bóng đái
C-
Thận, bóng đái, ống đái
D-
Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái
3-
Cầu cục kẹo chứa cu cut keo chất là:
A-
Một búi tế bào biểu bì dày đặc.
B-
Nang cầu thận và bể thận.
C-
Một búi mao mạch dày đặc.
D-
Một đám tế bào cơ liên kết với nhau
4-
Không nên nhịn tiểu lâu và nên đi tiểu đúng lúc sẽ:
A-
Hạn chế khả năng tạo sỏi thận.
B-
Hạn chế được các vi sinh vật gây bệnh.
C-
Thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục.
D-
Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục và hạn chế khả năng tạo sỏi thận
5-
Cơ sở khoa học của việc không nên ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại là:
A-
Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi
B-
Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu diễn ra liên tục
C-
Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh
D-
Hạn chế tác hại của những chất độc
6-
Cấu tạo của da gồm có:
A-
2 lớp là lớp biểu bì và lớp bì
B-
2 lớp là lớp bì và lớp mỡ dưới da
C-
3 lớp là lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da
D-
3 lớp là lớp sừng, lớp tế bào sống và lớp bì
7-
Lớp mỡ dưới da có vai trò:
A-
Tăng sinh nhiệt
B-
Chống mất nhiệt, có tác dụng như lớp đệm
C-
Giảm thoát nhiệt.
D-
Tăng thoát nhiệt.
8-
Các tế bào thụ cảm thính giác nằm trên:
A-
Ốc tai xương.
B-
Ốc tai màng.
C-
Các ống bán khuyên
D-
Cơ quan coocti
9-
Giấc ngủ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe vì:
A-
Giấc ngủ là một quá trình ức chế để bảo vệ và phục hồi khả năng hoạt động của hệ thần kinh.
B-
Giấc ngủ làm giảm mọi hoạt động cơ thể, tiết kiệm được năng lượng
C-
Giấc ngủ làm giảm mọi hoạt động cơ thể, tiết kiệm được năng lượng và phục hồi hoạt động của hệ thần kinh.
D-
Giấc ngủ giúp hệ thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể hiệu quả hơn
10-
Đặc điểm nào dưới đây không phải của tuyến nội tiết?
A-
Có tính đặc hiệu về mặt tác dụng.
B-
Không mang tính đặc trưng theo loài
C-
Có hoạt tính sinh học rất cao.
D-
Tác dụng với liều lượng rất lớn
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 976. Đăng: 23-02-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG