GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 18
Bài trắc nghiệm về Điện Tích; Điện Trường sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như hướng của cường độ điện trường tại điểm có hai điện trường, cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực, tìm điểm có điện trường tổng hợp bằng 0....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:38:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng:
A-
Hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.
B-
Hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.
C-
Hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.
D-
Hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.
2-
Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực của AB thì có phương:
A-
Vuông góc với đường trung trực của AB.
B-
Trùng với đường trung trực của AB.
C-
Trùng với đường nối của AB.
D-
Tạo với đường nối AB góc 450.
3-
Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là:
A-
Trung điểm của AB.
B-
Tất cả các điểm trên trên đường trung trực của AB.
C-
Các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác đều.
D-
Các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác vuông cân.
4-
Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường:
A-
Giảm 2 lần.
B-
Tăng 2 lần.
C-
Giảm 4 lần.
D-
Tăng 4 lần.
5-
Cho hai quả cầu kim loại tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu đặt cách nhau một khoảng không đổi tại A và B thì độ lớn cường độ điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB và tạo với A và B thành tam giác đều là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt lại A và B thì cường độ điện trường tại C là:
A-
B-
C-
D-
6-
Đường sức điện cho biết:
A-
Độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
B-
Độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
C-
Độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.
D-
Hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.
7-
Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là:
A-
Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
B-
Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
C-
Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
D-
Các đường sức là các đường có hướng.
8-
Nhận định nào sau đây không đúng về đường sức của điện trường gây bởi điện tích điểm +Q:
A-
Là những tia thẳng.
B-
Có phương đi qua điện tích điểm.
C-
Có chiều hường về phía điện tích.
D-
Không cắt nhau.
9-
Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó:
A-
Có hướng như nhau tại mọi điểm.
B-
Có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điện.
C-
Có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
D-
Có độ lớn giảm dần theo thời gian.
10-
Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là:
A-
1000 V/m, từ trái sang phải.
B-
1000 V/m, từ phải sang trái.
C-
1V/m, từ trái sang phải.
D-
1 V/m, từ phải sang trái.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1004. Đăng: 09-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG