GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Hoả tinh có khối lượng bằng 0,11 lần khối lượng của Trái Đất và bán kính là 3395km. Biết gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81m/s2 , bán kính Trái Đất là 6400km . Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Hoả tinh là A. 3,83m/s2 B. 2,03m/s2 C. 3,17m/s2 D. 0,33m/s2 Một vật được ném ngang với vận tốc vo = 30m/s, ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là A. 120m; 70m/s. B. 50m; 120m/s. C. 120m; 50m/s. D. 120m; 10m/s. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2. A. Nhỏ hơn. B. Bằng nhau C. Lớn hơn. D.Chưa thể biết.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:06:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hoả tinh có khối lượng bằng 0,11 lần khối lượng của Trái Đất và bán kính là 3395km. Biết gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81m/s2 , bán kính Trái Đất là 6400km . Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Hoả tinh là:
A-
3,83m/s2
B-
2,03m/s2
C-
3,17m/s2
D-
0,33m/s2
2-
Một vật được ném ngang với vận tốc vo = 30m/s, ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là
A-
120m; 70m/s.
B-
50m; 120m/s.
C-
120m; 50m/s.
D-
120m; 10m/s.
3-
Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2.
A-
Nhỏ hơn.
B-
Bằng nhau.
C-
Lớn hơn.
D-
Chưa thể biết.
4-
Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?
A-
81N
B-
27N
C-
3N
D-
1N
5-
Tìm lực căng T của dây khi buộc một vật có khối lượng là 1kg rồi di chuyển lên trên nhanh dần đều với gia tốc 1,2 m/s2. Lấy g = 9,8m/s2
A-
8,6N
B-
9,8N
C-
10N
D-
11N
6-
Hai túi mua hàng dẻo, nhẹ, cách nhau 12m. Mỗi túi chứa 15 quả cam giống hệt nhau và có kích thước không đáng kể . Nếu đem 10 quả cam ở túi này chuyển sang túi kia thì lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu giá trị ban đầu:
A-
B-
C-
D-
7-
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 50m/s. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10m/s2. Vật sẽ rơi trở lại xuống mặt đất trong thời gian:
A-
2,5s
B-
5,0s
C-
7,5s
D-
10s
8-
Một quả bóng rơi tự do gần bề mặt Trái Đất chạm đất sau 5s với vận tốc 50m/s . Nếu quả bóng rơi tự do với cùng độ cao như vậy trên hành tinh X. Sau 5s, nó sẽ có vận tốc 31m/s. Khối lượng của hành tinh X đó bằng mấy lần khối lượng của Trái Đất?
A-
0,16
B-
0,39
C-
1,61
D-
0,62 lần
9-
Gia tốc tự do ở bề mặt Mặt Trăng là go và bán kính Mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng:
A-
B-
C-
D-
10-
Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 16cm thì lực dàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?
A-
22cm
B-
28cm
C-
40cm
D-
48cm
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1271. Đăng: 15-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG