GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 14
Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là: A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm Một vật có khối lượng M được gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc α, không ma sát vật ở trạng thái đứng yên. Độ dãn x của lò xo là A. B. C. D. Người ta treo một vật có khối lượng 0,3kg vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy g = 10m/s2 . Độ cứng của lò xo theo N/m là: A.9,7 B. 1 C.100 D. Kết quả khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:53:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là:
A-
1 cm
B-
2 cm
C-
3 cm
D-
4 cm
2-
Một vật có khối lượng M được gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc α, không ma sát vật ở trạng thái đứng yên. Độ dãn x của lò xo là
A-
B-
C-
D-
3-
Người ta treo một vật có khối lượng 0,3kg vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy g = 10m/s2 . Độ cứng của lò xo theo N/m là:
A-
9,7
B-
1
C-
100
D-
Kết quả khác
4-
Tìm kết luận đúng: Khi treo một vật có khối lượng 1kg vào một lò xo thì nó dãn ra được 10cm. Sau đó người ta treo thêm vào lò xo vật thứ hai có khối lượng 1,5kg thì :
A-
lò xo có độ cứng K = 100N/m
B-
Độ dãn của lò xo: 15cm
C-
Độ dãn của lò xo : 25cm
D-
Cả A và C
5-
Vât gắn vào đầu của một lò xo và được đặt trên một bàn xoay có mặt ngang , nhẵn. Cho bàn quay đều với tốc độ góc 20rad/s thì lò xo bị dãn một đoạn 4cm. Xem lò xo luôn nằm dọc theo phương nối từ tâm quay tới vật và chiều dài tự nhiên của nó là 20cm. Khi bàn quay đều với tốc độ góc 30rad/s thì độ dãn của lò xo :
A-
6cm
B-
12cm
C-
10cm
D-
18cm
6-
Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Khi treo thêm vật m', lò xo dãn 8cm. Tìm m'.
A-
0,3 kg
B-
0,26 kg
C-
0,16 kg
D-
0,06 kg.
7-
Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm. Khi lò xo có chiều dài 36cm thì lực dàn hồi của nó bằng 5N. Tìm chiều dài của lò xo khi lực đàn hồi của nó bằng 10N.
A-
12cm
B-
18cm
C-
40cm
D-
48cm
8-
Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với vận tốc vo = 72km/h thì hãm phanh. Quãng đường ôtô đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là 40m. Hệ số ma sát trượt μ giữa bánh xe và mặt đường là
A-
0,3
B-
0,4
C-
0,5
D-
0,6
9-
Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,50. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu N ? Lấy g = 10m/s2.
A-
45
B-
450
C-
550
D-
900
10-
Một chiếc tủ có trọng lượng 1000N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn là 0,6N ; hệ số ma sát trượt là 0,50. Muốn dịch chuyển tủ phải tác dụng vào tủ lực theo phương nằm ngang có độ lớn :
A-
450N
B-
500N
C-
550N
D-
610N
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1295. Đăng: 15-03-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG