GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Trắc Nghiệm Bipolar Junction Transistor - BJT - Bài 09
Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, sự chênh lệch điện áp giữa emitter và base luôn luôn bằng . . . . . a. 0V; b. 0,2V; c. 0,7V; d. 2V. Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, khi đã tính được điện áp emitter DC, thì dòng collector tại điểm tĩnh có thể tính gần đúng bằng cách chia điện áp emitter cho . . . . . a. điện trở ở nhánh base; b. điện trở ở nhánh emitter; c. điện trở ở nhánh collector; d. điện trỏ của tải. Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector được tính bằng cách . . . . . . . a. nhân dòng collector với điện trở collector; b. nhân dòng collector với điện trở tải; c. cộng điện áp base với điện áp emitter; d. trừ sụt áp trên điện trở collector khỏi điện áp nguồn....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:45:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, sự chênh lệch điện áp giữa emitter và base luôn luôn bằng . . . . .
A-
0V;
B-
0,2V;
C-
0,7V;
D-
2V.
2-
Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, khi đã tính được điện áp emitter DC, thì dòng collector tại điểm tĩnh có thể tính gần đúng bằng cách chia điện áp emitter cho . . . . .
A-
điện trở ở nhánh base;
B-
điện trở ở nhánh emitter;
C-
điện trở ở nhánh collector;
D-
điện trở của tải.
3-
Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector được tính bằng cách . . . . . . .
A-
nhân dòng collector với điện trở collector;
B-
nhân dòng collector với điện trở tải;
C-
cộng điện áp base với điện áp emitter;
D-
trừ sụt áp trên điện trở collector khỏi điện áp nguồn.
4-
Mạch phân cực phân áp độc lập với beta, nhưng phải trả giá cho sự không phụ thuộc với beta là gì ?
A-
làm giảm độ ổn định;
B-
trở kháng ra thấp;
C-
suy giảm hệ số khuếch đại điện áp;
D-
Cả b và c
5-
Khi tính trở kháng vào, hai điện trở base (Rb1 và Rb2) xuất hiện dưới dạng . . . . . với các linh kiện khác.
A-
nối tiếp;
B-
nối tiếp / song song;
C-
song song;
D-
nối tiếp ngược chiều nhau.
6-
Điện trở động của tiếp giáp base - emitter là được mắc . . . . . .
A-
nối tiếp với điện trở tín hiệu ở nhánh base;
B-
song song với điện trở tín hiệu ở nhánh base;
C-
song song với điện trở tín hiệu ở nhánh emitter;
D-
nối tiếp với điện trở tín hiệu ở nhánh emitter.
7-
Trở kháng ra của mạch khuyếch đại emitter chung sẽ bằng . . . . . .
A-
điện trở collector;
B-
điện trở tải;
C-
điện trở collector mắc song song với điện trở tải;
D-
beta lần điện trở collector.
8-
Kiểu mạch khuyếch đại phân cực phân áp nào có trở kháng vào cao nhất ?
A-
được rẽ mạch tụ toàn bộ;
B-
phân tách điện trở emitter;
C-
không được rẽ mạch tụ;
D-
Tất cả các ý trên.
9-
Kiểu mạch khuyếch đại phân cực phân áp nào có trở kháng ra cao nhất ?
A-
được rẽ mạch tụ toàn bộ;
B-
phân tách điện trở emitter;
C-
không được rẽ mạch tụ;
D-
Tất cả các ý trên.
10-
Kiểu mạch khuyếch đại phân cực phân áp nào có hệ số khuyếch đại cao nhất ?
A-
được rẽ mạch tụ toàn bộ;
B-
phân tách điện trở emitter;
C-
không được rẽ mạch tụ;
D-
Tất cả các ý trên.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 884. Đăng: 17-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG