GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Trắc Nghiệm Bipolar Junction Transistor - BJT - Bài 19
Thông thường, tầng collector chung là tầng cuối cùng trước tải. Chức năng chính của tầng collector chung là để . . . . . . a. cho khuyếch đại điện áp; b. làm bộ đệm cho các bộ khuyếch đại điện áp khỏi điện trở tải thấp; c. cho sự đảo pha tín hiệu; d. cho đường dẫn tần số cao để cải thiện đáp ứng tần số tầng cuối cao. Một bộ khuyếch đại điện áp có ba tầng có các hệ số khuyếch đại là 32, 16, và 1. Hệ số khuyếch đại điện áp của toàn mạch là bao nhiêu ? a. 49V; b. 49; c. 512V; d. 512. Các mạch khuyếch đại base chung. Cấu hình base chung có . . . . a. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp; b. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:56:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thông thường, tầng collector chung là tầng cuối cùng trước tải. Chức năng chính của tầng collector chung là để . . . . . .
A-
cho khuếch đại điện áp
B-
làm bộ đệm cho các bộ khuếch đại điện áp khỏi điện trở tải thấp;
C-
cho sự đảo pha tín hiệu;
D-
cho đường dẫn tần số cao để cải thiện đáp ứng tần số tầng cuối cao.
2-
Một bộ khuếch đại điện áp có ba tầng có các hệ số khuếch đại là 32, 16, và 1. Hệ số khuếch đại điện áp của toàn mạch là bao nhiêu ?
A-
415
B-
419
C-
515
D-
512
3-
Cấu hình base chung có . . . .
A-
trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp;
B-
trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc;
C-
trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng Rc;
D-
Ngoài các ý trên.
4-
Hệ số khuếch đại dòng của mạch base chung là . . . .
A-
lớn hơn 1
B-
đúng bằng 1
C-
hơi nhỏ hơn so với 1
D-
bằng β
5-
Cấu hình emitter chung có . . . . .
A-
trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp;
B-
trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc
C-
trở kháng vào trung bình và trở kháng ra bằng Rc
D-
Ngoài các trường hợp trên.
6-
Khi BJT được mắc theo cấu hình base chung, thì mạch có khả năng cung cấp . . . . .
A-
hệ số khuếch đại điện áp và công suất
B-
hệ số khuếch đại dòng điện và công suất
C-
hệ số khuếch đại dòng điện, điện áp và công suất
D-
chỉ có hệ số khuếch đại điện áp.
7-
Khi BJT được mắc theo cấu hình collector chung, thì mạch có khả năng cung cấp . . . . . .
A-
hệ số khuếch đại điện áp và công suất
B-
hệ số khuếch đại dòng điện và công suất
C-
hệ số khuếch đại dòng điện, điện áp và công suất
D-
chỉ có hệ số khuếch đại điện áp.
8-
Khi BJT được mắc theo cấu hình emitter chung, thì mạch có khả năng cung cấp . . . . .
A-
hệ số khuếch đại điện áp và công suất
B-
hệ số khuếch đại dòng điện và công suất
C-
hệ số khuếch đại dòng điện, điện áp và công suất
D-
chỉ có hệ số khuếch đại điện áp.
9-
Ký hiệu nào sau đây là ký hiệu của nguồn dòng điện ?

A-
A
B-
B
C-
C
D-
D
10-
Một nguồn dòng hằng 10mA cung cấp cho tải 1kΩ, mức điện áp trên tải là bao nhiêu ?
A-
1V;
B-
5V;
C-
10V;
D-
20V
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1248. Đăng: 18-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG