GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 41
Hai xe 1 và 2 cùng xuất phát vào lúc 9h từ hai thành phố A và B cách nhau 108km tiến về gặp nhau. Xe 1 chạy với tốc độ 36km/h, xe 2 chạy tốc độ 54km/h. Thời điểm hai xe gặp nhau A. 10h12 B. 10h30 C. 9h30 D. 10h Nếu chọn 7giờ 30 phút làm gốc thời gian thì thời điểm 8 giờ 15phút có giá trị : A. 0.75h B. 8.25h C. -0.75h D. 1.25h Tốc độ dài của chuyển động tròn đều: A. Có độ lớn là một hằng số. B. Có phương luôn vuông góc với đường tròn quĩ đạo tại điểm đang xét C. Có độ lớn v tính bởi công thức v = vo + at . D. Cả A, B, C đều đúng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:47:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai xe 1 và 2 cùng xuất phát vào lúc 9h từ hai thành phố A và B cách nhau 108km tiến về gặp nhau. Xe 1 chạy với tốc độ 36km/h, xe 2 chạy tốc độ 54km/h. Thời điểm hai xe gặp nhau:
A-
10h12
B-
10h30
C-
9h30
D-
10h
2-
Nếu chọn 7giờ 30 phút làm gốc thời gian thì thời điểm 8 giờ 15phút có giá trị :
A-
0.75h
B-
8.25h
C-
-0.75h
D-
1.25h
3-
Tốc độ dài của chuyển động tròn đều:
A-
Có độ lớn là một hằng số.
B-
Có phương luôn vuông góc với đường tròn quĩ đạo tại điểm đang xét.
C-
Có độ lớn v tính bởi công thức v = vo + at.
D-
Cả A, B, C đều đúng.
4-
Trong chuyển động tròn đều ,gia tốc hướng tâm đặc trưng cho:
A-
Sự nhanh hay chậm của chuyển động
B-
Mức độ tăng hay giảm của tốc độ
C-
Sự biến thiên về hướng của véctơ tốc độ
D-
Mức độ tăng hay giảm của tốc độ góc
5-
Một người đi xe đạp lên dốc là 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc ban đầu lên dốc là 18 km/h, vận tốc cuối là 3 m/s. Thời gian xe lên dốc là:
A-
0,12s
B-
20s
C-
15s
D-
12,5s
6-
Tốc độ của một chuyển động thẳng đều có tính chất nào sau:
A-
Cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động
B-
Được tính bởi S/T
C-
Có đơn vị m/s
D-
A, B, C
7-
Một xe máy đang đi với tốc độ 36km/h bổng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20m người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Khi đó thời gian hãm phanh là:
A-
2s
B-
5s
C-
3s
D-
4s
8-
Một xe chạy trong 5h, 2h đầu xe chạy tốc độ 60km/h, 3h sau xe chạy 40km/h. Tốc độ trung bình của xe là:
A-
48km/h
B-
20km/h
C-
54km/h
D-
50km/h
9-
Gọi a là độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vt, vo là tốc độ tức thời tại các thời điểm t và to. Công thức nào sau đây là đúng ?
A-
B-
C-
D-
10-
Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào không biểu diễn qui luật của chuyển động thẳng đều
A-
v = 4t
B-
-4
C-
x = 2t + 5
D-
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 662. Đăng: 21-03-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG