GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 69
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ : a) trọng lượng của xe b) lực ma sát nhỏ. c) quán tính của xe. d) phản lực của mặt đường Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là: a) lực mà con ngựa tác dụng vào xe. b) lực mà xe tác dụng vào ngựa. c) lực mà ngựa tác dụng vào đất. d) lực mà đất tác dụng vào ngựa. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là: a) trọng lương. b) khối lượng. c) vận tốc. d) lực.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:12:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ :
A-
trọng lượng của xe
B-
lực ma sát nhỏ
C-
quán tính của xe
D-
phản lực của mặt đường
2-
Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là:
A-
lực mà con ngựa tác dụng vào xe.
B-
lực mà xe tác dụng vào ngựa.
C-
lực mà ngựa tác dụng vào đất.
D-
lực mà đất tác dụng vào ngựa.
3-
Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:
A-
trọng lương.
B-
khối lượng.
C-
vận tốc.
D-
lực.
4-
Chọn phát biểu đúng nhất?
A-
Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
B-
Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
C-
Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
D-
Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.
5-
Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng ?
A-
B-
C-
D-
6-
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A-
Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.
B-
Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
C-
Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.
D-
Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
7-
Tìm kết luận chưa chính xác về định luật I Niutơn ?
A-
Còn gọi là định luật quán tính.
B-
Chỉ là trường hợp riêng của định luật II Niutơn.
C-
Hệ qui chiếu mà trong đó định luật I Niutơn được nghiệm đúng gọi là hệ qui chiếu quán tính.
D-
Cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật.
8-
Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính
A-
Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.
B-
Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.
C-
Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
D-
Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước.
9-
Trên một toa tàu lửa chuyển động thẳng đều người ta thả một dây dọi rồi đánh dấu hai điểm A, B trên phương dây dọi, điểm B ở sàn tàu. Đặt một vật nặng ở A rồi thả ra vật rơi xuống. Điểm chạm sàn tàu.
A-
Tại D phía sau B
B-
Tại B
C-
Điểm C phía trước B
D-
Điểm C hoặc D tùy hướng chuyển động của tàu.
10-
Một quả bóng, khối lượng 0,50kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. Thời gia chân tác dụng vào bóng là 0,020s. Quả bóng bay đi với tốc độ :
A-
10m/s
B-
2,5m/s
C-
0,1m/s
D-
0,01m/s
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 775. Đăng: 26-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG