GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Sinh

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Sinh Học - Di Truyền Học     Sinh Học - Tiến Hóa     Sinh Học - Sinh Thái Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 10
Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm: A. Người nam, tầm vóc cao, tay chân dài, vô sinh B. Người nam hoặc nữ, đầu nhỏ, mắt xếch, cổ ngắn, chậm phát triển trí tuệ C. Người nữ, tầm vóc thấp, cơ quan sinh dục không phát triển, chậm phát triển trí tuệ D. Chết từ giai đoạn phôi thai E. Người nam, tầm vóc thấp, cơ quan sinh dục không phát triển, chậm phát triển trí tuệ Đặc điểm phổ biến của các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng nhiễm sắc thể ở người: A. Si đần B. Vô sinh, chậm phát triển trí tuệ nhưng kiểu hình bthg C. Bất thường của đầu, mặt D. Bất thường của cơ quan sinh dục E. Chậm phát triển trí tuệ, không có kinh nguyệt, vô sinh........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm:
A-
Người nam, tầm vóc cao, tay chân dài, vô sinh
B-
Người nam hoặc nữ, đầu nhỏ, mắt xếch, cổ ngắn, chậm phát triển trí tuệ
C-
Người nữ, tầm vóc thấp, cơ quan sinh dục không phát triển, chậm phát triển trí tuệ
D-
Chết từ giai đoạn phôi thai
2-
Đặc điểm phổ biến của các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng nhiễm sắc thể ở người:
A-
Si đần
B-
Vô sinh, chậm phát triển trí tuệ nhưng kiểu hình bthg
C-
Bất thường của đầu, mặt
D-
Bất thường của cơ quan sinh dục
3-
Đột biến rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người:
A-
Chỉ xảy ra ở nữ
B-
Chỉ xảy ra ở nam
C-
Có thể xảy ra ở nữ hoặc nam
D-
Xảy ra ở người mẹ tuổi hơn 40
4-
Đột biến thể đa bội là dạng đột biến:
A-
Nhiễm sắc thể (NST) bị thay đổi trong cấu trúc
B-
Nộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST
C-
Bộ NST tăng lên theo bội số của n và ≥2n
D-
Bộ NST tăng lên theo bội số của n và >2n
5-
Thể đa bội trên thực tế được gặp chủ yếu ở:
A-
Động vật
B-
Cơ thể đơn bào
C-
Cơ thể đa bào
D-
Thực vật
6-
Rối loạn phân li của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể (NST) trong gián phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào:
A-
4n
B-
2n
C-
2n+2
D-
2n+1
7-
Rối loạn phân li trong toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong lần phân bào 1 của phân bào giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra:
A-
Giao tử n và 2n
B-
Giao tử 2n
C-
Giao tử n
D-
Giao tử 2n và 3n
8-
Động vật đa bội có đặc điểm:
A-
Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài
B-
Thường không có hạt
C-
Có khả năng chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường
D-
Tất cả đều sai
9-
Cơ thể 3 n hình thành do kết quả của đột biến rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) xảy ra ở:
A-
Trong quá trình giảm phân của 1 trong 2 loại tế bào sinh dục đực hoặc cái
B-
Giai đoạn tiền phôi
C-
Quá trình giảm phân của tế bào sinh dục
D-
Tế bào xôma
10-
Tác nhân được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội:
A-
Tia rơnghen
B-
Cônsixin
C-
Hoá chất ESM (êtil mêtilsulfonat)
D-
Tia gamma
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1226. Đăng: 27-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG