GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 216
Khoảng 75-80% sự chậm phát triển trí não là do di truyền, và 20-25% còn lại là do những nguyên nhân bên trong cơ thể như sự bất thường ở các nhiễn sắc thể hay chấn thương ở não. Sự chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến vừa có thể có nguyên nhân là do sự rối loạn của một gene cho đến nhiều nhiễm sắc thể bất thường, có thể bao gồm hiện tượng mất đoạn nhiễm sắc thể. Theo như nhiên cứu trên những cặp sinh đôi, sự kém phát triển trí tuệ từ vừa đến nặng là không do yếu tố di truyền, nhưng dạng nhẹ của bệnh lại là do di truyền. Đó cũng là lý do họ hàng của những người kém phát triển trí tuệ nặng hầu hết đều bình thường còn trong những gia đình có người kém phát triển trí tuệ nhẹ thì có chỉ số IQ thấp hơn hẳn so với mức trung bình.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:06:37(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ S
C-
Chữ F
D-
Chữ T
E-
Chữ I
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 345
B-
Số 498
C-
Số 518
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
E-
Chữ E
F-
Chữ F
G-
Chữ G
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ G
C-
Chữ E
D-
Chữ B
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 1
C-
Số 5
D-
Số 8
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 12
B-
Số 13
C-
Số 14
D-
Số 15
E-
Số 16
F-
Số 17
7-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ M
C-
Chữ E
D-
Chữ K
8-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ N
B-
Chữ O
C-
Chữ M
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 9
B-
Số 8
C-
Số 7
D-
Số 6
E-
Số 5
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
E-
Chữ E
F-
Chữ F
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1296. Đăng: 27-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG