GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 218
Một số cuốn sách gây tranh cãi của tác giả Dr. Richard Lynn, Professor Emeritus về tâm lý học tại Đại học Ulster, Bắc Ireland, và Dr. Tatu Vanhanen, Professor Emeritus về khoa học chính trị tại Đại học Tampere, Tampere, Phần Lan IQ and the Wealth of Nations (2002) (IQ và sự thịnh vượng của quốc gia) và IQ and Global Inequality (2006) cho rằng sự giàu có của một quốc gia một phần lớn có thể giải thích bằng cách nhìn vào chỉ số IQ trung bình của nước đó. Luận điểm trên đã và đang được ủng hộ nhưng cũng có nhiều chê bai. Thông tin đó đang được đặt câu hỏi để nghiên cứu thêm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:22:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 22
B-
Số 27
C-
Số 29
D-
Số 31
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
G-
Số 7
H-
Số 8
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 8
B-
Số 7
C-
Số 6
D-
Số 5
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 14
B-
Số 10
C-
Số 8
D-
Số 6
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 23
B-
Số 4
C-
Số 7
D-
Số 1
E-
Số 12
F-
Số 10
G-
Số 9
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 15
B-
Số 9
C-
Số 5
8-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ O
C-
Chữ E
D-
Chữ N
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 9
B-
Số 11
C-
Số 13
D-
Số 17
E-
Số 21
10-
Các chữ cái nào còn thiếu trong hình oval cuối?:
A-
UIM
B-
PLU
C-
IUY
D-
MEU
E-
FMR
F-
QMR
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1551. Đăng: 29-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG