GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 93
Một người đẩy một vật trượt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực theo phương ngang có độ lớn 400N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ A. lớn hơn 400N. B. nhỏ hơn 400N. C. bằng 400N. D. bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật. Một trái bóng bàn được truyền một vận tốc đầu vo = 0,5m/s. Hệ số ma sát giữa quả bóng và mặt bàn bằng 0,01. Coi bàn đủ dài, Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường mà quả bóng chuyển động trên bàn cho đến khi dừng lại là A. 1,25m B. 2,5m C. 5m D. Một giá trị khác. Một chiếc xe chạy trên chiếc cầu cong vòng lên bán kính R. Tại Điểm cao nhất của cầu, áp lực gây ra do xe tác dụng lên cầu A. nhỏ hơn trọng lượng xe. B. nhỏ hơn khối lượng xe. C. bằng trọng lượng xe. D. lớn hơn trọng lượng xe.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:14:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một người đẩy một vật trượt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực theo phương ngang có độ lớn 400N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:
A-
lớn hơn 400N.
B-
nhỏ hơn 400N.
C-
bằng 400N.
D-
bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật.
2-
Một trái bóng bàn được truyền một vận tốc đầu vo = 0,5m/s. Hệ số ma sát giữa quả bóng và mặt bàn bằng 0,01. Coi bàn đủ dài, Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường mà quả bóng chuyển động trên bàn cho đến khi dừng lại là
A-
1,25m
B-
2,5m
C-
5m
D-
Một giá trị khác.
3-
Một chiếc xe chạy trên chiếc cầu cong vòng lên bán kính R. Tại Điểm cao nhất của cầu, áp lực gây ra do xe tác dụng lên cầu
A-
nhỏ hơn trọng lượng xe.
B-
nhỏ hơn khối lượng xe.
C-
bằng trọng lượng xe.
D-
lớn hơn trọng lượng xe.
4-
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khối lượng?
A-
Khối lượng đo bằng đơn vị Kg.
B-
Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không thay đổi đối với mỗi vật.
C-
Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ và ngược lại.
D-
Khối lượng có tính chất cộng được.
5-
Một vật đang trượt trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát sẽ thay đổi thế nào nếu ta tăng khối lượng của vật.
A-
Hệ số ma sát tăng do áp lực tăng.
B-
Hệ số ma sát giảm do áp lực tăng.
C-
Hệ số ma sát không đổi.
D-
Hệ số ma sát tăng do trọng lực tăng.
6-
Câu nào sau đây là đúng:
A-
Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình
B-
Vận tốc tức thời cho biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương
C-
Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời
D-
Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình
7-
Khi vật chuyển động đều thì:
A-
quỹ đạo là một đường thẳng
B-
vectơ gia tốc bằng không
C-
phương vectơ vận tốc không đổi
D-
độ lớn vận tốc không đổi
8-
Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều, đồ thị vận tốc - thời gian có dạng:
A-
luôn đi qua gốc tọa độ
B-
luôn song song với trục vận tốc
C-
luôn có hướng xiên lên
D-
không song song với trục thời gian
9-
Khi vật rơi tự do thì:
A-
chuyển động của vật là chuyển động thẳng đều
B-
gia tốc của vật tăng dần
C-
lực cản của không khí nhỏ hơn so với trọng lượng của vật
D-
vận tốc của vật tăng tỷ lệ với thời gian
10-
Độ lớn vận tốc của vật sẽ tỉ lệ thuận với thời gian nếu vật:
A-
chuyển động chậm dần đều
B-
rơi tự do
C-
bị ném thẳng đứng lên trên
D-
bị ném ngang
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 984. Đăng: 02-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG