GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 06
Một xe đạp có bánh xe bán kính 25cm đang chuyển động thẳng đều. Bánh xe quay đều 3.18vòng/s và không trượt trên đường. Vận tốc của xe đạp là : a. 18km/h b. 20km/h c. 15km/h d. 12km/h Tính chất của chuyển động quay của vật rắn được thể hiện thế nào : a. Quĩ đao của các điểm bên ngoài trục quay là những đường tròn đồng trục b. Vận tốc gốc của các điểm ở ngoài trục quay đều bằng nhau c. Vận tốc dài của các điểm tỉ lệ với bán kính quĩ đạo tròn d. Cả 3 tính chất trên đều đúng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:30:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một xe đạp có bánh xe bán kính 25cm đang chuyển động thẳng đều. Bánh xe quay đều 3.18vòng/s và không trượt trên đường. Vận tốc của xe đạp là :
A-
18km/h
B-
20km/h
C-
15km/h
D-
12km/h
2-
Tính chất của chuyển động quay của vật rắn được thể hiện thế nào :
A-
Quĩ đao của các điểm bên ngoài trục quay là những đường tròn đồng trục
B-
Vận tốc gốc của các điểm ở ngoài trục quay đều bằng nhau
C-
Vận tốc dài của các điểm tỉ lệ với bán kính quĩ đạo tròn
D-
Cả 3 tính chất trên đều đúng
3-
Một vệ tinh viễn thông quay trong mặt phẳng xích đạo và đứng yên đối với mặt đất ( vệ tinh vệ tĩnh). Biết vận tốc dài của vệ tinh 3km/s và bán kính Trái đất R = 6374km. Độ cao cần thiết của vệ tinh so với mặt đất phải là :
A-
32500km
B-
34900km
C-
35400km
D-
36000km
4-
Khi đĩa quay đều một điểm trên vành đĩa chuyển động tròn đều với vận tốc v1 = 3m/s, một điểm nằm gần trục quay hơn một đoạn l = 31.8cm có vận tốc v2 = 2m/s. Tần số quay ( số vòng quay trong 1 phút ) của đĩa là :
A-
40vòng/phút
B-
35vòng/phút
C-
30vòng/phút
D-
25vòng/phút
5-
Chọn ra câu phát biểu sai :
A-
Trong chuyển động tròn đều gia tốc tức thời có độ lớn không đổi theo thời gian.
B-
Trong chuyển động tròn đều gia tốc tức thời có phương luôn thay đổi theo thời gian.
C-
Trong chuyển động tròn đều độ lớn vận tốc dài không đổi còn vận tốc gốc thay đổi.
D-
Trong chuyển động tròn đều vận tốc gốc không đổi.
6-
Công thức tính gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều là :
A-
B-
C-
D-
7-
Một chất điểm chuyển động tròn đều thực hiện một vòng mất 4s. Vận tốc gốc của chất điểm là :
A-
B-
C-
D-
8-
Một chất điểm chuyển động tròn đều trong 1s thực hiện 3 vòng. Vận tốc gốc của chất điểm là :
A-
B-
C-
D-
9-
Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính quĩ đạo R = 0.4m. Trong 1s chất điểm này thực hiện được 2 vòng lấy π2 = 10 . Gia tốc hướng tâm của chất điểm là :
A-
16m/s2
B-
64m/s2
C-
24m/s2
D-
36m/s2
10-
Chuyển động tròn đều là chuyển động có:
A-
quỹ đạo là một đường tròn, vectơ vận tốc không đổi
B-
quỹ đạo là một đường tròn, vectơ vận tốc biến thiên một cách đều đặn
C-
quỹ đạo là một đường tròn, gia tốc hướng tâm có độ lớn không đổi
D-
quỹ đạo là một đường tròn, gia tốc hướng tâm biến thiên đều đặn
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 783. Đăng: 20-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG