GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Phân Số - Bài 04
Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 3 : 7 và tích của chúng bằng 189.
a. 9 và 21
b. -9 và -21
c. 30 và 70
d. 9 và 21 hoặc -9 và -21
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:06:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 3 : 7 và tích của chúng bằng 189.
A-
9 và 21
B-
-9 và -21
C-
30 và 70
D-
9 và 21 hoặc -9 và -21
2-
Tìm một số biết 0,75 của số đó bằng của -660
A-
-800
B-
-400
C-
-1088
D-
-600
3-
Tìm hai số, biết tỉ số của hai số đó là và tổng của hai số đó là 80.
A-
46 và 34
B-
55 và 25
C-
50 và 30
D-
45 và 35
4-
Tìm tỉ số phần trăm của 14kg và 0,5 tạ.
A-
28%
B-
56%
C-
14%
D-
25%
5-
Tìm tỉ số của hai số x và y biết x = 9kg và y = 0,08 tạ
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm một số biết của nó bằng -2,8
A-
7
B-
-7
C-
1
D-
-1
7-
số tuổi của anh Tùng cách đây 3 năm là 15 tuổi. Tuổi của anh Tùng hiện nay là:
A-
28 tuổi
B-
31 tuổi
C-
25 tuổi
D-
22 tuổi
8-
Tìm 7% cỉa 60000 đồng.
A-
420
B-
4200
C-
42000
D-
42
9-
Trong các cặp số sau, cặp số nào là hai số nghịch đảo của nhau:
A-
1,8 và 8,1
B-
1 và -1
C-
D-
-0,5 và -2
10-
Tìm x biết
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 672. Đăng: 21-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG