GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 30
Bài trắc nghiệm về Điện Tích; Điện Trường sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện, hai điện tích đẩy nhau bằng một lực, ba điện tích điểm nằm cố định trên ba đỉnh của một hình vuông .....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:43:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến một điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6J. Hỏi hiệu điện thế UMN bằng bao nhiêu:
A-
12V.
B-
–12V.
C-
+3V.
D-
-3V.
2-
Tìm câu phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện:
A-
Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện.
B-
Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.
C-
Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng.
D-
Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tingx điện giảm.
3-
Hai điện tích đẩy nhau bằng một lực F0 khi đặt cách nhau 8 cm . Khi đưa lại gần nhau chỉ còn cách 2cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là:
A-
B-
C-
D-
4-
Khi tăng diện tích đối diện giữa hai bản tụ lên hai lần và giảm khoảng cách giữa hai bản tụ đi một nữa thì điện dung của tụ điện phẳng:
A-
Không đổi.
B-
Tăng lên hai lần.
C-
Tăng lên bốn lần.
D-
Giảm đi bốn lần
5-
Chọn câu sai. Có ba điện tích điểm nằm cố định trên ba đỉnh của một hình vuông sao cho điện trường ở đỉnh thứ tư bằng không. Nếu vậy thì trong ba điện tích đó:
A-
Có hai điện tích dương, một điện tích âm.
B-
Có hai điện tích âm, một điện tích dương.
C-
Đều là các điện tích dương.
D-
Có hai điện tích bằng nhau, độ lớn của hai điện tích này nhỏ hơn độ lớn của điện tích thứ ba.
6-
Tìm câu phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện:
A-
Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện.
B-
Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.
C-
Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng.
D-
Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tĩnh điện giảm.
7-
Chọn câu trả lời đúng. Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN= 100V. Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là:
A-
1,6.10-19J
B-
- 1,6.10-19J
C-
+100eV
D-
-100eV
8-
Trong các cách nhiễm điện .
I. Do cọ xát.
II. Do tiếp xúc
III.Do hưởng ứng
Ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi:
A-
I
B-
II
C-
III
D-
Không có cách nào
9-
Trong các cách nhiễm điện .
I. Do cọ xát
II. Do tiếp xúc
III. Do hưởng ứng
Ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện thay đổi:
A-
I,II
B-
II,III
C-
I,III
D-
Không có cách nào
10-
Có những loại điện tích nào:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
Vô số loại
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 853. Đăng: 09-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG