GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 221
Một nghiên cứu bao gồm 307 trẻ em từ 6 đến 19 tuổi bằng cách đo kích cỡ từng phần của bộ não bằng phương pháp MRI và đo các khả năng từ vựng và suy luận đã được thực hiện (Shaw, 2006). Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan nào đó giữa IQ và cấu trúc của vỏ não – những người có trí thông minh cao thường có vỏ não mỏng khi nhỏ và dày dần thêm khi lớn lên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:02:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kim phút sẽ chỉ số nào trên đồng hồ hàng dưới cùng?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
G-
Số 7
H-
Số 8
I-
Số 9
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 4
B-
Số 2
C-
Số 6
D-
Số 8
3-
Dụng cụ nào sẽ làm cho cán cân dưới cùng được cân bằng?:
A-
1 Búa
B-
3 Giũa
C-
2 Rìu
D-
3 Búa
4-
Mảng nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Mảng số 1
B-
Mảng số 2
C-
Mảng số 3
D-
Mảng số 4
E-
Mảng số 5
5-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Lá bài 9 Chuồn
B-
Lá bài 8 Rô
C-
Lá bài 3 Pích
D-
Lá bài 4 Chuồn
E-
Lá bài 10 Cơ
6-
Cho hình:

Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
7-
Các số nào sẽ lần lượt thay thế cho các chữ cái A,B,C,D và E trong hình sau?:
A-
A=5, B=8, C=6, D=15 và E=2
B-
A=3, B=12, C=7, D=15 và E=1
C-
A=6, B=8, C=4, D=10 và E=2
D-
A=5, B=9, C=8, D=20 và E=6
8-
Quy luật của mỗi hàng đều như nhau. Hãy điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
G-
Số 7
H-
Số 8
I-
Số 9
J-
Số 10
9-
Một người hỏi ông lão đang câu cá là câu được mấy con rồi? Ông lão trả lời "sáu con không đầu, chín con không đuôi, tám con bị đứt ngang thân". Hỏi ông lão câu được mấy con cá?
A-
0 con cá.
B-
7 con cá.
C-
8 con cá.
D-
9 con cá.
E-
12 con cá.
F-
16 con cá.
10-
Minh, Hà và Tuấn ở chung một căn nhà tranh. Đây là một căn nhà cũ có một chiếc bếp nấu. Minh đặt 3 khúc củi vào nấu, Hà thêm 5 khúc, còn Tuấn không có khúc củi nào, bèn trả tiền cho Minh và Hà 8 đồng để đóng góp. Vậy Minh và Hà sẽ chia nhau số tiền đó như thế nào?
A-
Minh sẽ được trả 1 đồng, Hà được 7 đồng.
B-
Minh sẽ được trả 3 đồng, Hà được 5 đồng.
C-
Minh sẽ được trả 4 đồng, Hà được 4 đồng.
D-
Minh sẽ được trả 6 đồng, Hà được 2 đồng.
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1661. Đăng: 28-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG