GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam?
A. 100 kg
B. 180 kg
C. 150 kg
D. 108 kg
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:49:40(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam?
A-
100 kg
B-
180 kg
C-
150 kg
D-
108 kg
2-
Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính:
A-
>
B-
=
C-
<
D-
Tất cả đều sai
3-
Trong các số sau, số nào đồng thời chia hết cho 2; 3; 5; 9
A-
145
B-
10
C-
250
D-
270
4-
Số tiếp theo của dãy 1; 3; 4; 7; 11; 18 là:
A-
30
B-
45
C-
47
D-
40
5-
Kết luận nào sau đây không đúng ?
A-
Hình là hình bình hành có 4 góc vuông.
B-
Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
C-
Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.
D-
Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.
6-
Cho số thập phân 17,02. Số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy?
A-
Tăng 10 lần
B-
Tăng 100 lần
C-
Giảm 100 lần
D-
Không thay đổi
7-
Phân số tính theo phần trăm bằng:
A-
13%
B-
38%
C-
52%
D-
25%
8-
Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ?
A-
9
B-
1
C-
3
D-
7
9-
Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:
A-
2990
B-
695
C-
2090
D-
299
10-
gấp bao nhiêu lần
A-
24 lần
B-
12 lần
C-
18 lần
D-
9 lần
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1434. Đăng: 21-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG