GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:
a. 5 chục
b. 5 phần mười
c. 5 đơn vị
d. 5 phần trăm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:46:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:
A-
5 chục
B-
5 phần mười
C-
5 đơn vị
D-
5 phần trăm
2-
Cho một số tự nhiên. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào tận cùng bên phải số đó thì số đó tăng thêm 754 đơn vị. Vậy số đã cho là:
A-
78
B-
75
C-
80
D-
83
3-
Số a trong dãy tính (a - 9 x 5) : 11 = 12 là:
A-
132
B-
145
C-
177
D-
154
4-
Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; .... Số thứ 5 là:
A-
32
B-
30
C-
25
D-
40
5-
5,07 ha = ? m2
A-
50700
B-
50070
C-
57000
D-
50007
6-
Tích 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng mấy chữ số 0?
A-
11
B-
2
C-
18
D-
24
7-
Số dư lớn nhất của phép chia A : 5 là bao nhiêu?
A-
6
B-
2
C-
4
D-
3
8-
Trong các phép chia sau, phép chia nào có thương lớn nhất?
A-
426 : 0,4
B-
426 : 0,04
C-
42,6 : 0,4
D-
42,6 : 40
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
A-
5
B-
7
C-
4
D-
6
10-
Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 có kết quả là:0
A-
50
B-
45
C-
55
D-
0
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1606. Đăng: 22-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG