GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Tìm hai số biết tổng của 2 số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu của 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:
a. 40 và 25
b. 35 và 30
c. 55 và 10
d. 45 và 20
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:04:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm hai số biết tổng của 2 số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu của 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:
A-
40 và 25
B-
35 và 30
C-
55 và 10
D-
45 và 20
2-
Tính 13,57 x 5,5 + 13,57 + 13,57 x 3,5
A-
135,7
B-
1357
C-
1,357
D-
13,57
3-
Kết quả của dãy tính (99 - 97 ) + (95 - 93) + ... + (7 - 5) + (3 - 1) là:
A-
100
B-
25
C-
50
D-
45
4-
Khi thực hiện biểu thức 255 + 45 : 15 x 3 ta được kết quả là:
A-
60
B-
774
C-
256
D-
264
5-
Từ các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3?
A-
6
B-
8
C-
9
D-
7
6-
Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Tháng Giêng giá hoa lại giảm 20% so với ngày Tết. Hãy so sánh giá hoa tháng 11 và tháng Giêng.
A-
Tháng 11 bé hơn
B-
Không so sánh được
C-
Bằng nhau
D-
Tháng 11 lớn hơn
7-
Muốn lên tầng 3 một ngôi nhà cao tấng phải đi qua 54 bậc thang. Hỏi phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến tầng 6 của ngôi nhà đó?
A-
135
B-
162
C-
81
D-
108
8-
Kết quả của phép tính 32 x 44 x 75 x 69 - 21 x 39 x 63 x 55 có chữ số tận cùng là:
A-
3
B-
5
C-
4
D-
6
9-
Tính diện tích của hình thang bên dưới biết DC gấp đôi AB và diện tích tam giác ABD bằng 30cm2
A-
120cm2
B-
80cm2
C-
100cm2
D-
90cm2
10-
Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:
A-
2990
B-
695
C-
2090
D-
299
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1815. Đăng: 22-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG