GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 87
Hình thứ sinh sản nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng? A. chiết cành B. nuôi cấy mô C. nảy mầm D. này chồi Sự thụ phấn là: A. hiện tượng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy B. hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy C. hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái D. hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với hai nhân phụ. Ngoài tự nhiên, cây khoai lang sinh sản bằng: C. chồi bên D. lá.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình thứ sinh sản nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng?
A-
chiết cành
B-
nuôi cấy mô
C-
nảy mầm
D-
nảy chồi
2-
Sự thụ phấn là:
A-
hiện tượng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy
B-
hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
C-
hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái
D-
hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với hai nhân phụ
3-
Ngoài tự nhiên, cây khoai lang sinh sản bằng:
A-
thân rễ
B-
rễ củ
C-
chồi bên
D-
4-
Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống của thực vật là:
A-
giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài
B-
giúp cho con người giữ lại được các tính trạng mong muốn
C-
sớm cho kết quả, giá thành hạ thấp
D-
sinh sản với số lượng lớn trong thời gian ngắn
5-
Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ lá?
A-
rau má
B-
thuốc bỏng
C-
khoai tây
D-
tre
6-
Loài cây nào sau đây thường được dùng làm gốc ghép cho mãng cầu?
A-
mãng cầu
B-
Na
C-
Mít
D-
bình bát
7-
Trong nhân giống người ta tiến hành ghép cây nhằm mục đích:
A-
sớm cho kết quả, giá thành thấp
B-
tạo ra tính trạng mới
C-
giữ nguyên tính trạng mong muốn
D-
kết hợp đặc tính tốt của hai cây
8-
Từ 10 tế bào mẹ hạt phấn tạo ra bao nhiêu hạt phấn?
A-
10
B-
20
C-
40
D-
5
9-
Ý nào sau đây không đúng ưu điểm của nuôi cây mô?
A-
Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
B-
Nhân nhanh với số lượng cây lớn và sạch bệnh
C-
Dễ tạo ra nhiều biến di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
D-
Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền
10-
Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy mô ở thực vật là:
A-
nhân giống vô tính
B-
tính toàn năng của tế bào
C-
sinh sản bằng bào tử
D-
sinh sản sinh dưỡng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 725. Đăng: 23-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG