GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 34
Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài BC = l và độ cao BD = h. Công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C là: A. A = P.h. B. A = P. l .h. C. A = P.h.sinα. D. A = P.h.cosα.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:03:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài BC = l và độ cao BD = h. Công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C là:
A-
A = P.h.
B-
A = P.l.h.
C-
A = P.h.sinα.
D-
A = P.h.cosα.
2-
Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình vẽ. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 8m. Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó chuyển động từ A đến B là:
A-
3920J.
B-
7840J.
C-
11760J.
D-
15680J.
3-
Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình vẽ. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 8m. Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó chuyển động từ B đến C là:
A-
3920J.
B-
– 3920J.
C-
7840J.
D-
– 7840J.
4-
Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình vẽ. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 8m. Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó chuyển động từ A đến D là:
A-
11760J.
B-
3920J.
C-
7840J.
D-
1568J.
5-
Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình vẽ. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 8m. Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó chuyển động từ A đến E là:
A-
3920J.
B-
7840J.
C-
11760J.
D-
1568J.
6-
Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm của contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ôtô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m. Thế năng của contenơ trong trọng trường ở độ cao 2m và công lực phát động lên độ cao 2m là:
A-
23520J.
B-
58800J.
C-
47040J.
D-
29400J.
7-
Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm của contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ôtô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m. Độ biến thiên thế năng khi contenơ hạ từ độ cao 2m xuống sàn ôtô là:
A-
23520J.
B-
58800J.
C-
29400J.
D-
47040J.
8-
Chọn câu Đúng:
A-
Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng, đặt vào vật biến dạng.
B-
Lực đàn hồi có xu thế chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng.
C-
Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn Fđh = – k.Δl = – k.x.
D-
Cả ba đáp án trên.
9-
Chọn câu Sai:
A-
Công của lực đàn hồi:
B-
Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: (bằng độ giảm thế năng).
C-
Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: (bằng độ biến thiên thế năng).
D-
Lực đàn hồi là một loại lực thế.
10-
Chọn câu Sai:
A-
B-
C-
Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí các phần và độ cứng của vật đàn hồi.
D-
Thế năng đàn hồi không phụ thuộc vào chiều biến dạng.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 864. Đăng: 25-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG