GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 53
Một khẩu súng khối lượng M = 4kg bắn ra viên đạn khối lượng m = 20g. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là v = 500m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu? a. -3m/s b. 3m/s c. 1,2m/s d. -1,2m/s Một viên đạn có khối lượng M = 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hướng nào so với phương ngang? a. 30o b. 45o c. 60o d. 37o
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:41:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một khẩu súng khối lượng M = 4kg bắn ra viên đạn khối lượng m = 20g. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là v = 500m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu?
A-
-3m/s
B-
3m/s
C-
1,2m/s
D-
-1,2m/s
2-
Một viên đạn có khối lượng M = 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hướng nào so với phương ngang?
A-
30o
B-
45o
C-
60o
D-
37o
3-
Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?
A-
Động lượng
B-
Lực quán tính
C-
Công cơ học
D-
Xung của lực
4-
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A-
Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không.
B-
Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công khác không.
C-
Lực là đại lượng vectơ nên công cũng là vectơ.
D-
Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.
5-
Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ?
A-
HP (mã lực)
B-
W
C-
J.s
D-
Nm/s
6-
Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật :
A-
không đổi
B-
tăng gấp 2
C-
tăng gấp 4
D-
tăng gấp 8
7-
Một viên đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng mảnh này gấp đôi mảnh kia. Cho động năng tổng cộng là Wđ. Động năng của mảnh bé là ?
A-
⅓ Wđ
B-
⅔ Wđ
C-
½ Wđ
D-
¾ Wđ
8-
Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn ?
A-
2000N
B-
4000N
C-
5184N
D-
2952N
9-
Hai vật; một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là sai ?
A-
Gia tốc rơi như nhau.
B-
Thời gian rơi như nhau.
C-
Vận tốc chạm đất như nhau.
D-
Công của trọng lực thực hiện được là bằng nhau.
10-
Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc tương ứng v1 = 3m/s; v2 = 3m/s. Hai vật va chạm nhau, độ lớn của tổng động lượng của hai vật sau va chạm là ?
A-
0
B-
6kgm/s
C-
15kgm/s
D-
30kgm/s.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 908. Đăng: 30-05-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG