GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 227
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một khái niệm được nhà khoa học người AnhFrancis Galton đưa ra trong cuốn sách Hereditary Genius xuất bản vào cuối thế kỷ 19. Sau đó, nó được học trò của ông là J.Cattell và nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet phát triển bằng việc thảo ra những bài trắc nghiệm để kiểm tra năng lực trí tuệ của trẻ khi đi học. Binet nhận thấy rằng có mối liên hệ giữa khả năng học của một học sinh với kết quả bài trắc nghiệm của ông. Sau đó không lâu, nhà tâm lý học người Mỹ Giáo sư Lewis Terman (Giảng viên trường đại học Standford) đã phát triển bài trắc nghiệm gồm những câu phức tạp hơn để dùng cho người trưởng thành và đặt tên là bài trắc nghiệm chỉ số thông minhStanford-Binet; nó nhanh chóng trở nên thông dụng trên khắp nước Mỹ, bùng phát mạnh vào năm 1917 khi nước Mỹ bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:11:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy tìm số thích hợp thay thế cho A và B trong hình sau:
A-
A=5, B=1
B-
A=1, B=10
C-
A=9, B=12
D-
A=4, B=7
2-
Hãy tìm những số để thay thế cho các chữ cái A, B, C, D, E và F trong phép tính sau:
A-
A= 3, B=7, C=8, D=2, E=0, F=9
B-
A= 1, B=4, C=8, D=2, E=5, F=9
C-
A= 4, B=4, C=2, D=2, E=4, F=9
D-
A= 6, B=4, C=8, D=2, E=7, F=11
E-
A= 1, B=4, C=4, D=3, E=5, F=12
F-
A= 3, B=1, C=5, D=2, E=5, F=8
3-
Có 3 đội thiếu niên A, B và C với tổng số đội viên khoảng 40 đến 50 em. Để chuẩn bị tham gia lao động, nhà trường dự định chia lại số đội viên đó bằng cách chuyển từ đội A sang đội B một số đội viên bằng số đội viên của đội B, chuyển từ đội B sang đội C một số đội viên bằng số đội viên của đội C, chuyển từ đội C sang đội A một số đội viên bằng số đội viên còn lại của đội A. Sau 3 lần chuyển như vậy thì số đội viên của 3 đội bằng nhau. Hãy tính số đội viên ở mỗi đội thiếu niên lúc chưa chuyển.
A-
Đội A có 20 đội viên, B có 16 đội viên, C có 11 đội viên
B-
Đội A có 24 đội viên, B có 11 đội viên, C có 15 đội viên
C-
Đội A có 23 đội viên, B có 15 đội viên, C có 9 đội viên
D-
Đội A có 22 đội viên, B có 14 đội viên, C có 12 đội viên
4-
Hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
5-
Hãy dùng bảng dưới đây để tìm ra tên của một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức vào giữa thế kỷ 19.
A-
SCHUMANN
B-
FCHUMANA
C-
SCHUZAAN
6-
Một người thợ nhận được 20.000đ cho mỗi ngày mà anh ta làm việc, nhưng bị trừ đi 30.000đ cho mỗi ngày mà anh ta không làm việc theo hợp đồng. Sau 30 ngày anh thấy rằng mình bị trừ nhiều hơn số tiền kiếm được. Vậy người thợ này làm việc được bao nhiêu ngày?
A-
17 ngày
B-
18 ngày
C-
19 ngày
D-
20 ngày
E-
21 ngày
F-
22 ngày
7-
Hãy tìm ra ô tô nào thuộc về người nào. Lưu ý rằng có xe dùng xăng không chì và có xe dùng xăng pha chì. Xe dùng xăng pha chì xả khói đen.
Ông Dương dùng xăng pha chì và xe có radio. Xe ông có mâm bánh xe giống như mâm bánh xe ông Bình.
Xe ông An cũng có radio. Mâm bánh xe của ông giống mâm bánh xe ông Châu.
Xe ông Châu dùng xăng không chì như xe ông Em.

A-
A: ông Bình, B: ông An, C: ông Dương, D: ông Châu và E: ông Em
B-
A: ông Em, B: ông Bình, C: ông Châu, D: ông Dương và E: ông An
C-
A: ông An, B: ông Bình, C: ông Châu, D: ông Dương và E: ông Em
D-
A: ông Châu, B: ông Bình, C: ông An, D: ông Dương và E: ông Em
E-
A: ông An, B: ông Châu, C: ông Bình, D: ông Dương và E: ông Em
8-
Một trong các số ở hang dưới cùng có lien hệ với một trong các chữ cái ở hang trên cùng. Bằng cách bắt đầu với các ô có số, hãy tìm ra hai ô nào có lien hệ với nhau. Mỗi mũi tên thứ hai mà bạn đáp xuống cho thấy hướng hoàn toàn ngược lại con đường mà bạn phải đi.
A-
1 và A
B-
3 và D
C-
5 và E
D-
3 và A
E-
2 và B
F-
4 và A
G-
5 và F
9-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình a
B-
Hình b
C-
Hình c
D-
Hình d
E-
Hình e
10-
Cặp số nào có cùng giá trị?
A-
1/2 và 5
B-
1/1 và 11
C-
2/4 và 4/2
D-
1/3 và 1,3
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 846. Đăng: 03-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG