GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 228
Ban đầu IQ được tính là thương số giữa tuổi trí tuệ và tuổi thực tế nhân với 100, tuy nhiên cách tích này nhanh chóng bộc lộ những khuyết điểm nên được phát triển thành các cách tính phổ biến theo độ lệch chuẩn 15, 16, 24. Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:12:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bằng cách chọn đúng hình vuông thứ nhất, bạn sẽ băng qua được mỗi hình vuông khác. Vậy, bạn nên xuất phát từ hình vuông nào?
A-
A1
B-
D4 
C-
C5
D-
B2
2-
Số nào lớn nhất?
A-
1/700
B-
1/800
C-
6/6
D-
4/3
3-
Hãy tìm số thích hợp thay thế cho A và B trong hình sau:
A-
A=2, B=16
B-
A=6, B=10
C-
A=1, B=19
D-
A=3, B=12
E-
A=4, B=2
F-
A=8, B=11
4-
1 bàn 6 ghế chung nhau
10 như thế, có đâu lạ gì
Bây giờ bỏ bớt ghế đi
Còn bàn 4 ghế thế thì tính xem
Đố ai, đố bạn, đố em
Có bao nhiêu ghế phải đem ra ngoài?
A-
20 ghế
B-
22 ghế
C-
24 ghế
D-
26 ghế
5-
Hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
6-
Cho hình:

Quân Domino nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
7-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
2 Rô
B-
Át Cơ
C-
9 Chuồn
D-
10 Pích
8-
Để giúp đỡ các đội viên nghèo học lớp phổ cập ban đêm, lớp em đã mua 12 cây bút các loại, giá tổng cộng 36.000đ. Biết mỗi cây bút máy giá 6.000đ, hai cây bút bic giá 3.000đ, 4 cây bút chì giá 3.000đ. Hỏi lớp em đã mua bao nhiêu cây bút mỗi loại?
A-
6 bút máy, 2 bút bic, 6 bút chì
B-
3 bút máy, 5 bút bic, 2 bút chì
C-
5 bút máy, 1 bút bic, 6 bút chì
D-
2 bút máy, 4 bút bic, 7 bút chì
9-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ R
C-
Chữ Y
D-
Chữ A
E-
Chữ H
F-
Chữ D
G-
Chữ U
H-
Chữ P
10-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 54
B-
Số 55
C-
Số 56
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 904. Đăng: 03-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG