GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 231
Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong nhiệm vụ xác định trí thông minh trong một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong lúc nhỏ được cho là rất quan trọng; sự dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, môi trường trong gia đình có thể tạo ra 25% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến mất. Do đó, trong một xã hội đang phát triển càng hiện đại hơn, trí thông minh của con người càng di truyền.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:26:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong hộp có đựng một số bi ve. Bi đỏ chiếm 1/3. Thêm 3 viên bi đỏ nữa thì bi đỏ chiếm 5/12 số bi trong hộp.
Hỏi có tất cả bao nhiêu viên bi?
A-
33 viên bi
B-
34 viên bi
C-
35 viên bi
D-
36 viên bi
2-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
3-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
4-
Hãy chọn chữ cái thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong dãy chữ cái dưới cùng:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
5-
Tìm ra từ khác với các từ còn lại.
A-
ÈMO
B-
ÓHC
C-
IAN
D-
ẾGH
6-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6 
7-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
N M L
Q P O
C B ?
A-
Chữ T
B-
Chữ I
C-
Chữ A
D-
Chữ P
8-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
9-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 2, hình 5 và hình 7
B-
Hình 4, hình 5 và hình 6
C-
Hình 2, hình 4 và hình8
D-
Hình 1, hình 3 và hình 4
E-
Hình 1, hình 5 và hình6
10-
Tìm ra một từ để điền vào chỗ trống.
SEED (SEED) FEEL
GAME (. . . . .) STAY
A-
ATE
B-
GATE
C-
STEAL
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 801. Đăng: 03-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG