GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 232
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:35:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phòng thí nghiệm nọ mới mua về 10 chú chuột bạch trắng tinh để làm thí nghiệm. Theo quy định, y tá phải đánh dấu ngày làm thí nghiệm lên tất cả chú chuột. Có điều, chú nào đánh dấu cũng kêu mất 3 phút. Giả sử các chú không kêu cùng lúc thì ít nhất cô y tá phải nghe các chú chuột kêu bao lâu?
A-
27 phút
B-
28 phút
C-
29 phút
D-
30 phút
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 45
B-
Số 95
C-
Số 87
D-
Số 103
3-
Phép cộng dưới đây do 3 chữ cái A, B và C hợp thành. Bạn hãy điền số thích hợp vào phép tính.
A-
A=9, B=1, C=8
B-
A=6, B=3, C=6
C-
A=8, B=5, C=9
D-
A=4, B=9, C=9
E-
A=4, B=9, C=2
4-
Biết là may một chiếc áo sơ mi tốn bảy thước vải (3 thước bằng 1 mét), may một chiếc quần âu tốn sáu thước vải. Hiện anh thợ may đang có một súc tám mươi thước vải trong tay.
Đố bạn phải may bao nhiêu chiếc áo sơ mi và bao nhiêu chiếc quần âu để giảm tối đa số vải còn thừa đây?
A-
May 6 chiếc áo sơ mi và 7 chiếc quần âu.
B-
May 9 chiếc áo sơ mi và 5 chiếc quần âu.
C-
May 3 chiếc áo sơ mi và 14 chiếc quần âu.
D-
May 8 chiếc áo sơ mi và 4 chiếc quần âu.
E-
May 7 chiếc áo sơ mi và 7 chiếc quần âu.
F-
May 11 chiếc áo sơ mi và 4 chiếc quần âu.
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 17
C-
Số 21
D-
Số 43
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
E-
Chữ E
F-
Chữ F
G-
Chữ G
7-
B có số tiền nhiều gấp 5 lần C, C lại có số tiền nhiều gấp 4 lần A. Tổng số tiền của 3 người là 12.500.000 đ.
Hỏi mỗi người có bao nhiêu tiền?
A-
A có: 450.000 đ
B có: 10.050.000 đ
C có: 2.000.000 đ
B-
A có: 500.000 đ
B có: 9.000.000 đ
C có: 3.000.000 đ
C-
A có: 1.000.000 đ
B có: 10.000.000 đ
C có: 1.500.000 đ
D-
A có: 500.000 đ
B có: 10.000.000 đ
C có: 2.000.000 đ
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ J
B-
Chữ Q
C-
Chữ E
9-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
10 Chuồn
B-
3 Pích
C-
J Cơ
D-
9 Rô
10-
Cho hình:

Quân Domino nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 886. Đăng: 07-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG