GMT: Thứ Ba, ngày 15  tháng 10, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 236
Nhà tâm lý học người Mỹ Giáo sưLewis Terman (Giảng viên trường đại học Standford) đã phát triển bài trắc nghiệm gồm những câu phức tạp hơn để dùng cho người trưởng thành và đặt tên là bài trắc nghiệm chỉ số thông minh Stanford-Binet; nó nhanh chóng trở nên thông dụng trên khắp nước Mỹ, bùng phát mạnh vào năm 1917 khi nước Mỹ bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:26:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 4
C-
Số 6
D-
Số 9
2-
Vật nào sẽ làm cho cán cân được cân bằng?
A-
1 xe ngựa
B-
2 ô tô
C-
1 xe buýt
D-
2 xe ngựa và 2 ô tô
E-
1 ô tô và 1 xe buýt
F-
1 xe ngựa và 1 ô tô
3-
Kim phút còn thiếu chỉ số nào?:
A-
Kim phút còn thiếu chỉ số 5
B-
Kim phút còn thiếu chỉ số 6
C-
Kim phút còn thiếu chỉ số 7
D-
Kim phút còn thiếu chỉ số 8
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ P
C-
Chữ O
D-
Chữ L
5-
A, B và C đã bỏ ra một tuần để trang trí ngôi nhà của người hàng xóm, và các bạn ấy kiếm được thù lao là 500.000 đồng. Đến khi chia tiền, A khặng định mình làm vất vả gấp 3 lần so với B, và C nói rằng mình làm vất vả gấp hai lần so với A. Nếu số tiền được chia công bằng, thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu tiền?
A-
A nhận: 100.000đồng
B nhận: 100.000 đồng
C nhận: 300.000 đồng
B-
A nhận: 250.000đồng
B nhận: 50.000 đồng
C nhận: 200.000 đồng
C-
A nhận: 150.000đồng
B nhận: 50.000 đồng
C nhận: 300.000 đồng
6-
Đồng hồ nào ở hàng dưới cùng sẽ được điền vào chỗ trống?
A-
Đồng hồ A
B-
Đồng hồ B
C-
Đồng hồ C
D-
Đồng hồ D
E-
Đồng hồ E
7-
Chữ nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
8-
Ông chủ quán bia mới nhập về 5 thùng bia tươi ngon có đánh số trên nắp là 19, 31, 15, 16, 18. Số đánh trên nắp đó chính là dung tích của từng thùng.
Có 2 vị khách đến mua về cho cơ quan liên hoan cuối năm. Người thứ nhất mua 2 thùng. Người thứ hai nói số bia mà anh ta cần nhiều gấp đôi người thứ nhất.
Hỏi mỗi người khách mua bao nhiêu lít bia?
A-
Người thứ nhất mua thùng : 15, 18.
Người thứ hai mua thùng: 19, 16, 31.
B-
Người thứ nhất mua thùng : 19, 18.
Người thứ hai mua thùng: 15, 16, 31.
C-
Người thứ nhất mua thùng : 15, 16.
Người thứ hai mua thùng: 19, 18, 31.
D-
Người thứ nhất mua thùng : 15, 31.
Người thứ hai mua thùng: 19, 16, 18.
9-
Các con thỏ to đều có trọng lượng bằng nhau. Các con thỏ nhỏ cũng đều có trọng lượng bằng nhau.
Hằng cân 3 con thỏ to và 6 con thỏ nhỏ được 33 cân. Mẹ Hằng cân 7 con thỏ to và 2 con thỏ nhỏ nặng 44 cân.
Hỏi mỗi con thỏ nặng bao nhiêu cân?
A-
1 con thỏ to nặng: 2 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 4 cân.
B-
1 con thỏ to nặng: 4 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 5 cân.
C-
1 con thỏ to nặng: 7 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 1 cân.
D-
1 con thỏ to nặng: 5 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 3 cân.
10-
Bằng cách chọn đúng hình vuông thứ nhất, bạn sẽ băng qua được mỗi hình vuông khác. Vậy bạn nên xuất phát từ hình vuông nào?
A-
A1
B-
B5
C-
C2
D-
E4
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 890. Đăng: 07-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG