GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 237
Một nghiên cứu bao gồm 307 trẻ em từ 6 đến 19 tuổi bằng cách đo kích cỡ từng phần của bộ não bằng phương pháp MRI và đo các khả năng từ vựng và suy luận đã được thực hiện (Shaw, 2006). Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan nào đó giữa IQ và cấu trúc của vỏ não – những người có trí thông minh cao thường có vỏ não mỏng khi nhỏ và dày dần thêm khi lớn lên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:05:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy hình này: A, B, C hay D?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Trên bàn có 10 thẻ lật úp, mỗi thẻ được ghi bằng mỗi con số khác nhau từ 20 đến 29. Năm bạn Bình, Châu, Dũng, Hạnh và Linh mỗi bạn nhặt ra 2 thẻ.
Bình nhận thấy rằng tổng của các con số trên 2 thẻ của mình là 47, còn tổng của Châu là 51, của Dũng là 44, của Hạnh là 57 và của Linh là 46.
Hãy tìm xem mỗi người có 2 thẻ được ghi những số nào?
A-
Bình: 22 và 25
Châu: 24 và 27
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 26
B-
Bình: 21 và 26
Châu: 24 và 27
Dũng: 22 và 25
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 26
C-
Bình: 22 và 29
Châu: 24 và 27
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 25
Linh: 20 và 26
D-
Bình: 22 và 25
Châu: 24 và 26
Dũng: 21 và 23
Hạnh: 28 và 29
Linh: 20 và 27
3-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?
B42  D62   F82   H8?
A-
Số 0
B-
Số 1
C-
Số 2
D-
Số 3
4-
Lá bài còn thiếu là lá bài gì?:
A-
10 Chuồn
B-
2 Chuồn
C-
3 Cơ
D-
9 Rô
E-
4 Pích
F-
9 Chuồn
5-
Dùng bảng dưới đây để tìm tên một thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha ở Đông Nam Phi?

A-
MOBAMBIQUE
B-
MOZAMBIQUE
C-
MOZAMBNQUE
D-
MOZSMBIQUE
6-
Cho hình vẽ:
a. Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ?
b. Biết cạnh của các ô vuông trong hình vẽ đều dài 1cm. Hãy tính tổng điện tích của tất cả các hình vuông có trong hình vẽ.

A-
80 hình, 64 cm2
B-
60 hình, 54 cm2
C-
55 hình, 45 cm2
D-
50 hình, 54 cm2
7-
Đồng hồ nào sẽ được điền vào chỗ trống?
A-
Đồng hồ A
B-
Đồng hồ B
C-
Đồng hồ C
D-
Đồng hồ D
E-
Đồng hồ E
F-
Đồng hồ F
8-
Quân Domino nào còn thiếu trong hình sau:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
9-
Đa Đa đem một nửa số chanh mình có cộng với một nửa quả chanh cất vào hộc bàn, sau đó đem một nửa số chanh còn lại cộng them nửa quả chanh bỏ lên mặt bàn, còn một quả thì cất vào tủ lạnh. Tổng số chanh Đa Đa có nhỏ hơn 9. Hỏi Đa Đa có bao nhiêu quả chanh?(Chú ý: không được cắt chanh ra)
A-
7 quả chanh
B-
8 quả chanh
C-
9 quả chanh
D-
10 quả chanh
10-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 9
B-
Số 8
C-
Số 7
D-
Số 6
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 957. Đăng: 07-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG