GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 244
Sự di truyền của chỉ số IQ cho thấy khả năng IQ của một đứa trẻ bị ảnh hưởng từ IQ của cha mẹ. Bởi vì chỉ số IQ luôn nhỏ hơn 1 nên chỉ số IQ của đứa trẻ sẽ có xu hướng quay lại về chỉ số IQ chuẩn của dân số chung. Có thể nói, một cặp bố mẹ có chỉ số thông minh cao có nhiều khả năng có những đứa con kém thông minh hơn họ. Trong khi đó, những cặp bố mẹ có chỉ số IQ có chỉ số thông minh thấp lại có xu hướng có những đứa con thông minh hơn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:21:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kim giờ còn thiếu sẽ chỉ số nào trên đồng hồ cuối?
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
G-
Số 7
2-
Một trong các số ở hàng dưới có liên hệ với một trong các chữ cái ở hàng trên. Bằng cách xuất phát với các ô có đánh số, hãy tìm hai ô nào có liên hệ với nhau. Mỗi mũi tên thứ hai mà bạn đáp xuống cho thấy hướng hoàn toàn ngược lại với con đường mà bạn phải đi.
A-
2 & A
B-
7 & D
C-
1 & H
D-
4 & C
E-
7 & G
F-
6 & B
3-
Số nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy này?
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
4-
Các chú thỏ và gà rủ nhau đi du lịch. Một người đếm các chú có tất cả 10 chiếc đầu và 36 cái chân.
Hỏi có bao nhiêu chú thỏ và bao nhiêu chú gà?
A-
Có 6 chủ thỏ và 4 chú gà
B-
Có 8 chủ thỏ và 2 chú gà
C-
Có 9 chủ thỏ và 1 chú gà
D-
Có 7 chủ thỏ và 3 chú gà
5-
Hãy chọn quân cờ domino thích hợp trong các quân cờ domino sau đây điền vào chỗ còn thiếu, sao cho tổng của các chấm ở mỗi bốn hàng và năm cột sẽ bằng tổng ở cuối hàng hoặc cột đó.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
6-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy hình này: A, B, C hay D?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
7-
Chữ cái nào sẽ được tạo thành khi sắp xếp các mảnh này lại?
A-
Chữ P
B-
Chữ S
C-
Chữ B
D-
Chữ G
E-
Chữ Q
F-
Chữ R
8-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: A, B, C hay D?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau:
A-
Số 12
B-
Số 14
C-
Số 19
D-
Số 21
E-
Số 23
F-
Số 24
G-
Số 29
H-
Số 35
I-
Số 39
10-
Hình nào lẻ bộ?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 903. Đăng: 06-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG