GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc nghiệm IQ - 248
Trong khi chỉ số IQ của một cá thể trong những xã hội được phân bố trên cùng một thang IQ, nhưng những nhóm người khác nhau sẽ có những thang IQ có vị trí khác nhau. Trong khi người Do Thái và Đông Á có khu vực phân bố thang IQ cao hơn người Châu Âu, trong khi những người Latin và ở vùng hạ Sahara lại có khu vực phân bố thang IQ thấp hơn. Rất nhiều những nghiên cứu đang được tiến hành nhằm tìm hiểu nguyên nhân của sự phân bố IQ như thế, lý do của việc đó và độ chính xác của những bài kiểm tra IQ. Một số nhà khoa học cho rằng đó là do sự khác nhau trong những điều kiện kinh tế xã hội nhưng giả thiết trên vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:31:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: A. B, C hay D
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình F
B-
Hình D
C-
Hình A
D-
Hình B
E-
Hình E
3-
Nếu gọi hình vuông dưới đây là "hình tròn", gọi hình tròn là "hình tam giác", và gọi hình tam giác là "hình vuông", vậy bạn hãy cho biết có bao nhiêu "hình tròn" giao (cắt) với mỗi "hình tam giác"? Có bao nhiêu "hình vuông" được bao bởi mỗi "hình tròn"? Có bao nhiêu "hình tam giác" bao bên ngoài mỗi "hình vuông"?
A-
3 hình, 2 hình, 0 hình
B-
2 hình, 0 hình, 1 hình
C-
2 hình, 2 hình, 2 hình
D-
1 hình, 0 hình, 3 hình
4-
Thứ 5 ngày 8-12 lúc 9h, hôm đó trời nắng, dự báo trong vòng 72h nữa trời vẫn nắng ấm, vậy ngày 10-12, 21h có chắc trời hôm đó có nắng hay không?
A-
Không nắng
B-
Nắng
5-
Hình nào lẻ bộ?
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
I-
Hình 9
6-
Tìm số tiếp theo của dãy số:
1; 2; 2/3; 1/3; 2/7; ….?
A-
2/9
B-
1/7
C-
2/5
D-
1/9
E-
2/11
7-
Cho hình:

Hình nào trong 4 hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
8-
Một người đàn ông và một người đàn bà nói chuyện với nhau trong một lễ hội hóa trang:
"Tôi thật ra là đàn bà" – người hóa trang thành một hoàng tử nói vậy.
"Tôi thật ra là đàn ông" – người hóa trang thành nàng tiên nói vậy.
Nếu như có ít nhất một người nói dối thì ai là đàn ông ai là đàn bà?
A-
Người đàn ông nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
B-
Người đàn bà nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
C-
Cả hai người cùng nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn ông, người hóa trang thành nàng tiên là đàn bà.
D-
Cả hai người cùng nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
9-
Chữ cái nào sẽ được tạo thành khi sắp xếp các mảnh này lại?
A-
Chữ W
B-
Chữ E
C-
Chữ I
D-
Chữ L
E-
Chữ K
F-
Chữ N
10-
Bạn phải xuất phát trên ô nào để băng qua mỗi ô khác?
A-
Ô 3A
B-
Ô 2B
C-
Ô 1C
D-
Ô 3B
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 937. Đăng: 12-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG