GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 255
Gen di truyền ảnh hưởng IQ:
Nghiên cứu 2 anh em sinh đôi được nhận nuôi trong 2 gia đình trung lưu, người ta tìm ra liên hệ này. Nhiều người nghĩ khi còn sống với gia đình, IQ của 2 anh em sẽ tương đồng. Chỉ khi họ bắt đầu cuộc sống tự lập, có những kinh nghiệm sống riêng thì IQ mới khác. Sự thật, khi sống tự lập IQ của 2 anh em càng trở nên giống nhau vì chịu tác động từ gen di truyền ảnh hưởng tới trí thông minh của họ (sự tương đồng gen của 2 anh em là 50%).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:15:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D? Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy này: A, B, C hay D?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
3-
Bạn hãy điền thêm các dấu "+","-","x",":" vào để tạo thành một đẳng thức đúng:
1      2     3     4     5     =   6  7 8 9
A-
1+2+3+4x5 = 6x7-8-9
B-
1x2+3x4x5 = 6+7-8-9
C-
1x2x3+4+5 = 6+7x8-9
D-
1+2x3x4x5 = 6x7+8+9
E-
1x2+3+4x5 = 6x7-8-9
4-
Hình nào lẻ bộ?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
5-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 4, hình 6 và hình 10
B-
Hình 2, hình 7 và hình 9
C-
Hình 3, hình 5 và hình 8
D-
Hình 2, hình 9 và hình 10
E-
Hình 5, hình 8 và hình 10
6-
Trong tay chúng ta có một loại cân 1 gram, 2 gram, 4 gram, 8 gram, 16 gram, mỗi loại một chiếc. Khi cân đồ vật, các quả cân chỉ được đặt ở trên một trong hai đĩa cân. Hỏi có thể đo được bao nhiêu trọng lượng khác nhau?
A-
43 cách
B-
29 cách
C-
31 cách
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 9
B-
Số 7
C-
Số 8
D-
Số 10
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 32
B-
Số 51
C-
Số 12
D-
Số 67
E-
Số 9
F-
Số 15
G-
Số 16
9-
A nhận được một hộp bánh quy do bạn gởi. A bèn đem bánh đem chia cho các bạn ở trong lớp.
Đầu tiên, A lấy 1 cái và lấy 1/5 số bánh còn lại cho B. Đến lượt C, A lấy 2 cái cho C và lấy 1/3 số bánh còn lại cho D. A lấy thêm 2 cái rồi lấy 2 cái bánh cuối cùng đem cho E.
Lúc đó hộp bánh đã hết nhẵn. Vậy ban đầu trong hộp có bao nhiêu cái bánh quy.
A-
11 cái bánh quy
B-
12 cái bánh quy
C-
13 cái bánh quy
D-
14 cái bánh quy
10-
Dưới đây là 9 hình tròn tạo nên 4 phép tính trong đó 3 phép tính nằm ngang và 1 phép tính nằm dọc. Bạn hãy điền các con số tự nhiên từ 1 tới 9 vào mỗi hình tròn để tạo thành phép tính đúng. Chú ý: các con số chỉ xuất hiện một và chỉ một lần.
A-
B-
C-
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 885. Đăng: 21-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG