GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 262
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:42:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
I-
Hình 9
J-
Hình 10
2-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
3-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
4-
A, B, C và D là bốn người bạn rất chú ý đến tăng giảm thể trọng của mình, sau từng đợt luyện tập thể hình.
Một hôm, sau khi mỗi người tự cân thể trọng của mình (không để ai biết) thì A nói:
- Chắc là B nhẹ hơn D!
- Chắc A nặng hơn C!- B nói theo.
C cũng nói:
- Tôi nặng hơn D là cái chắc!
D cười cười nói:
- Tôi cho rằng C nặng hơn B!
Thú vị là trong những lời nói đó, chỉ có một người nói thật và người đó nhẹ cân nhất trong số bốn người ấy. Biết là thể trọng của bốn người không như nhau.
Vậy bạn có biết bốn người đó nặng nhẹ thế nào không? Hãy sắp xếp họ theo thứ tự từ nặng tới nhẹ.
A-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: B, A, B, D.
B-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: A, C, D, B.
C-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: D, B, A, C.
D-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: C, B, A, D.
E-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: A, C, B, D.
F-
Xếp thứ tự từ nặng tới nhẹ của bốn người họ là: B, C, B, A.
5-
Trong các hình sau đây, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
6-
A, B, C, D là 4 nhân viên bảo vệ kho. Một hôm, kho bị mất trộm đồ đạc, qua xét hỏi thì 4 người bọn họ đều là nghi phạm. Điều tra thì biết chắc là 2 người trong bọn họ là những kẻ gây án.
Những manh mối đáng tin cậy là vào lúc xảy ra vụ trộm thì:
(1) Trong số 2 người là A và B, chỉ có 1 người đi qua kho
(2) B và C không thể đồng thời đi tới kho được
(3) C nếu tới kho tất có D đi cùng
(4) D nếu không đi tới kho thì A cũng không đi
Vậy từ đó, bạn có thể phán đoán là 2 kẻ nào đã gây án không?
A-
Là A và D
B-
Là C và B
C-
Là C và D
7-
Nếu gọi hình vuông dưới đây là "hình tròn", gọi hình tròn là "hình tam giác", và gọi hình tam giác là "hình vuông", vậy bạn hãy cho biết có bao nhiêu "hình tròn" giao (cắt) với mỗi "hình tam giác"? Có bao nhiêu "hình vuông" được bao bởi mỗi "hình tròn"? Có bao nhiêu "hình tam giác" bao bên ngoài mỗi "hình vuông"?
A-
1 hình, 1 hình, 0 hình.
B-
1 hình, 0 hình, 0 hình.
C-
1 hình, 1 hình, 1 hình.
D-
1 hình, 0 hình, 2 hình.
E-
0 hình, 2 hình, 0 hình.
F-
0 hình, 0 hình, 0 hình.
G-
2 hình, 1 hình, 1 hình.
H-
2 hình, 2 hình, 1 hình.
I-
3 hình, 1 hình, 2 hình.
8-
Bạn hãy quan sát bảng giá dưới đây và tìm ra giá của sản phẩm cuối cùng?
A-
19
B-
20
C-
21
D-
22
E-
23
F-
24
9-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?
A-
GARY
B-
BOUGHT
C-
LAUGH
10-
Trên chiếc bàn có 4 chiếc hộp A, B, C, D.
Trên hộp A có dòng chữ:"Trong mọi hộp đều có hoa quả".
Trên hộp B có dòng chữ:"Trong hộp này không có chuối".
Trên hộp C có dòng chữ:"Trong hộp này không có lê".
Trên hộp D có dòng chữ:"Có một số hộp không có hoa quả."
Nếu chỉ có một trong những hàng chữ ghi là đúng thì bạn có thể đoán ra hộp nào có lê không?
A-
Hộp A có lê
B-
Hộp B có lê
C-
Hộp C có lê
D-
Hộp D có lê
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1027. Đăng: 10-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG