GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 265
Theo như một số nguồn khác, đối với hầu hết những tính cách khác nhau, trái ngược với những điều được mong đợi, những ảnh hưởng từ môi trường lên những trẻ em được nhận nuôi khác hẳn so với những trẻ em được nuôi bởi chính cha mẹ của chúng. Nói một cách khác, người ta thấy con nuôi có hệ số di truyền trí thông minh vào khoảng 0,32. Tuy vậy, những ảnh hưởng trên hoàn toàn bị xóa bỏ khi đến tuổi trưởng thành.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:51:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mẹ chia cuối cho mọi người trong nhà. Nếu chia cho mỗi người một quả thì thừa ra 1 quả; nếu chia 2 quả cho mỗi người thì thiếu 2 quả.
Vậy xin hỏi trong nhà có bao nhiêu người và mẹ đã mua về bao nhiêu quả chuối?
A-
Có 3 người và 4 quả chuối.
B-
Có 4 người và 6 quả chuối.
C-
Có 4 người và 7 quả chuối.
2-
Hình nào lẻ bộ?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
3-
Trong các mục thể dục thể thao dưới đây, loại nào là tương đối đặc thù?

1. Môn bóng đá; 2. Môn tennis; 3. Môn đá cầu (cầu hình quả trám); 4. Môn đá cầu (cầu bích); 5. Môn nhảy cầu ván
A-
Môn bóng đá
B-
Môn tennis
C-
Môn đá cầu (cầu hình quả trám)
D-
Môn đá cầu (cầu bích)
E-
Môn nhảy cầu ván
4-
Các chữ số tô nét thanh (tức nét nhạt) trong bảng số dưới đây có quan hệ logic với nhau. Chữ số tô nét đậm nào sẽ phù hợp với logic đó?(Khi đó chữ số tô nét đậm phù hợp với quan hệ logic đó sẽ phải tô bằng nét thanh)
A-
Số 5 ở vị trí thứ 5 của hàng thứ 1
B-
Số 19 ở vị trí thứ 4 của hàng thứ 8
C-
Số 6 ở vị trí thứ 2 của hàng thứ 3
D-
Số 8 ở vị trí thứ 1 của hàng thứ 7
E-
Số 22 ở vị trí thứ 7 của hàng thứ 14
F-
Số 18 ở vị trí thứ 4 của hàng thứ 9
G-
Số 0 ở vị trí thứ 2 của hàng thứ 7
H-
Số 62 ở vị trí thứ 6 của hàng thứ 5
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 32
B-
Số 43
C-
Số 56
D-
Số 61
6-
Hãy điền vào ô trống. Ở dưới đây có hai hình vẽ, hãy lấp đấy các ô trống trong hình vẽ trên bằng những chữ cái thích hợp, và sau đó sẽ hiện ra một câu danh ngôn của nhà chính trị người Anh Lord Chesterfield. Hình vẽ bên dưới chính là sự gợi ý để điền vào chỗ trống: Các chữ cái ở mỗi hàng trong hình vẽ trên (bao gồm các chữ cái đã có sẵn từ trước và các chữ cái chưa điền) đều cùng xuất hiện trong cùng một hàng ở hình vẽ bên dưới, ở mỗi hàng của hình vẽ bên dưới, các chữ cái được xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự bảng chữ cái.
Lord Chesterfield (1694-1773), nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà văn người Anh. Nổi tiếng với các tác phẩm "Trí nhi gia thư", "Thư răn con".

A-
Be weser than other people if you can, but do tell them so.
B-
Be wiser than other people if you can, but do not tell them so.
C-
Be wise than other people if you can, bus do not tell them so.
7-
Có 90 người xếp một hàng, đợi vào viếng nghĩa trang liệt sỹ. Nếu họ xếp hàng theo thứ tự: Nam, nữ, nam, nam, nam, nữ, nam, nam, nam, nữ, nam, nam, nam,..... thì người cuối cùng là nam hay nữ?
A-
Nam
B-
Nữ
8-
Thay các dấu chấm dưới đây bằng các chữ số 2, 4, 5, 6, 8, 9 sao cho biểu thức toán học được lập. Mỗi số chỉ được dùng duy nhất một lần.
A-
B-
C-
D-
9-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?
A-
DRINK
B-
DRUNK
C-
PINK
10-
Trong các hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1 và hình 8
B-
Hình 4 và hình 6
C-
Hình 2 và hình 4
D-
Hình 7 và hình 8
E-
Hình 6 và hình 7
F-
Hình 2 và hình 3
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1037. Đăng: 10-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG