GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường Tròn - Bài 71
Cho tứ giác lồi ABCD là tứ giác nội tiếp, ta luôn luôn có:
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:46:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tứ giác lồi ABCD là tứ giác nội tiếp, ta luôn luôn có:
A-

B-

C-

D-
2-
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O), khoảng cách từ O đến 3 cạnh AB, AC và BC là OI, OK và OL. Biết OI < OL < OK. Cách sắp xếp nào sau đây là đúng?
A-
BC < AB < AC
B-
AB < AC < BC
C-
BC < AC < BC
D-
AC < BC < AB
3-
Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và một dây cung của cùng một đường tròn, cùng chắn một cung thì:
A-
Bằng nhau
B-
Bù nhau
C-
Phụ nhau
D-
Kề nhau
4-
Tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Nếu góc thì cạnh AC bằng:
A-
2Rsin500
B-
Rsin800
C-
2Rsin1000
D-
Rsin500
5-
Cho hình vẽ bên dưới, biết số đo cung BC bằng 400, . Số đo của cung DE là:
A-
900
B-
100
C-
1200
D-
650
6-
Trong một đường tròn, khẳng định nào sau đây sai?
A-
Hai góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
B-
Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
C-
Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
D-
Các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.
7-
Cho đường tròn (O; R) đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Khẳng định nào sau đây đúng?
A-
HEAF là hình thang
B-
HEAF là hình chữ nhật
C-
HEAF là hình vuông
D-
HEAF là hình thoi
8-
Độ dài đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a bằng (tính theo a):
A-
B-
C-
D-
9-
Cho hai đường tròn cùng tâm (O; 4cm) và (O; 1cm), dây AB của đường tròn lớn là tiếp tuyến của đường tròn nhỏ có I là tiếp điếm. Diện tích giới hạn giữa cung nhỏ AB của đường tròn lớn và dây AB bằng:
A-
14,33cm2
B-
13,33cm2
C-
17,2cm2
D-
14cm2
10-
Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ tiếp tuyến PM (M là tiếp điểm) và hai cát tuyến PAB, PCD (A nằm giữa P và B, C nằm giữa P và D). Gọi I là giao điểm của AD và BC. Câu nào sau đây sai?
A-
∆ IAB đồng dạng ∆ ICD
B-
∆ PAD đồng dạng ∆ PCB
C-
∆ PAM đồng dạng ∆ PAD
D-
∆ IAC đồng dạng ∆ IBD
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 840. Đăng: 14-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG