GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 267
Khoảng 75-80% sự chậm phát triển trí não là do di truyền, và 20-25% còn lại là do những nguyên nhân bên trong cơ thể như sự bất thường ở các nhiễm sắc thể hay chấn thương ở não. Sự chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến vừa có thể có nguyên nhân là do sự rối loạn của một gene cho đến nhiều nhiễm sắc thể bất thường, có thể bao gồm hiện tượng mất đoạn nhiễm sắc thể. Theo như nhiên cứu trên những cặp sinh đôi, sự kém phát triển trí tuệ từ vừa đến nặng là không do yếu tố di truyền, nhưng dạng nhẹ của bệnh lại là do di truyền. Đó cũng là lý do họ hàng của những người kém phát triển trí tuệ nặng hầu hết đều bình thường còn trong những gia đình có người kém phát triển trí tuệ nhẹ thì có chỉ số IQ thấp hơn hẳn so với mức trung bình.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:48:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các chữ số tô nét thanh (tức nét nhạt) trong bảng số dưới đây có quan hệ logic với nhau. Chữ số tô nét đậm nào sẽ phù hợp với logic đó?(Khi đó chữ số tô nét đậm phù hợp với quan hệ logic đó sẽ phải tô bằng nét thanh)
A-
Số 15 ở dòng thứ 6 hàng thứ 2
B-
Số 56 ở dòng thứ 1 hàng thứ 10
C-
Số 82 ở dòng thứ 5 hàng thứ 8
D-
Số 61 ở dòng thứ 3 hàng thứ 7
E-
Số 14 ở dòng thứ 7 hàng thứ 11
2-
Hãy tìm các chữ số thích hợp để thay thế cho các chữ A, B, C, D, E và F trong hình vẽ sau:
A-
A=4; B=9; C=12; D=8; E=53; F=76;
B-
A=11; B=9; C=12; D=12; E=53; F=67;
C-
A=10; B=9; C=19; D=8; E=54; F=76;
D-
A=11; B=9; C=19; D=8; E=53; F=76;
3-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?
A-
APPLE
B-
EVENT
C-
AVOID
4-
Lộn ngược toàn bộ các chữ cái trong khung bên phải, sau đó đặt chồng lên khung chữ cái bên trái, bạn có thể nhìn thấy hầu hết các phần đầu tiên của một câu văn. Hãy viết ra câu văn đó.
A-
The squar root of nine plus the square of eleven is 54.
B-
The square root of nine plus the square of seven is 52.
C-
The square root of eight plus the square of twelve is 65.
5-
Giả sử bạn có hai loại bánh, hai loại đĩa khác nhau để bày bánh mời khách tới nhà chơi, thì xin hỏi bạn có bao nhiêu cách bày bánh?
Nếu bạn có ba loại đĩa khác nhau thì có bao nhiêu cách bày bánh?
A-
Có 3 cách bày bánh khác nhau khi dùng 2 loại đĩa.
Có 7 cách bày bánh khác nhau khi dùng 3 loại đĩa khác nhau để bày.
B-
Có 5 cách bày bánh khác nhau khi dùng 2 loại đĩa.
Có 11 cách bày bánh khác nhau khi dùng 3 loại đĩa khác nhau để bày.
C-
Có 6 cách bày bánh khác nhau khi dùng 2 loại đĩa.
Có 7 cách bày bánh khác nhau khi dùng 3 loại đĩa khác nhau để bày.
D-
Có 4 cách bày bánh khác nhau khi dùng 2 loại đĩa.
Có 9 cách bày bánh khác nhau khi dùng 3 loại đĩa khác nhau để bày.
E-
Có 4 cách bày bánh khác nhau khi dùng 2 loại đĩa.
Có 10 cách bày bánh khác nhau khi dùng 3 loại đĩa khác nhau để bày.
6-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 4, hình 5 và hình 8
B-
Hình 5, hình 9 và hình 10
C-
Hình 1, hình 4 và hình 9
D-
Hình 2, hình 6 và hình 7
E-
Hình 7, hình 8 và hình 10
7-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
8-
Quan huyện đang thẩm vấn 3 nghi phạm trên công đường. Quan huyện cho rằng, người nói thật không phải là tội phạm, kẻ nói dối tất là tội phạm. Thế là tra hỏi nghi phạm A một câu, song vừa lúc đó tiếng sấm rất to, nên ông ta không nghe tiếng A trả lời, sau đó bèn hỏi nghi phạm B và C:
- Vừa rồi các ngươi nghe thấy A nói gì?
B trả lời:
- Bẩm quan, anh ta nói anh ta không phải là tội phạm.
C trả lời:
- Bẩm quan, A vừa cung khai anh ta chính là tội phạm.
Vậy bạn có suy ra ai là tội phạm không?
A-
A chính là tội phạm.
B-
B chính là tội phạm.
C-
C chính là tội phạm.
9-
Hình nào khớp với lỗ: 1, 2 ,3 hay 4?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
10-
Bốn con khỉ A, B, C và D có tuổi từ 1 tới 4.
Khỉ A nói:
- Khỉ B 3 tuổi.
Khỉ B nói:
- Khỉ A không phải 1 tuổi.
Biết rằng, lời chúng nói là theo quy tắc sau: nếu lời một con khỉ nói về con khỉ lớn tuổi hơn thì đó là lời nói dối; nếu là nói về con khỉ ít tuổi hơn nó thì đó là lời nói thật.
Vậy tuổi của từng con khỉ đó là bao nhiêu?
A-
Khỉ A 1 tuổi, B 4 tuổi, C 4 tuổi và D 2 tuổi.
B-
Khỉ A 2 tuổi, B 3 tuổi, C 1 tuổi và D 4 tuổi.
C-
Khỉ A 1 tuổi, B 2 tuổi, C 3 tuổi và D 4 tuổi.
D-
Khỉ A 2 tuổi, B 4 tuổi, C 4 tuổi và D 1 tuổi.
E-
Khỉ A 3 tuổi, B 2 tuổi, C 1 tuổi và D 4 tuổi.
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1032. Đăng: 18-09-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG